Rádi bychom jako zástupci investora tyto vztahy vysvětlili. Společnost IQ Fund Management (IQFM) je ve vlastnictví nizozemské holdingové společnosti IQ Holding B.V. Pan Pierre-Philippe Möller je vlastníkem a ředitelem ve společnosti IQ Holding B. V. v Nizozemí a též ve společnosti IQFM v České republice (viz www.iq-group.info). Společnost IQFM je zodpovědná za řízení a organizaci projektu bioplynové stanice v Libkově Vodě pro společnost Bohemen Grondfonds (BG), která vlastní pozemky pro výstavbu projektu. Společnost IQFM je dále zodpovědná za řízení a organizaci dalších obdobných projektů.

Investiční společnost BG je ve vlastnictví nizozemské holdingové společnosti Wieringerwaard Invest VII B.V. (www.wieringerwaardinvestvii.org). Pan Möller je jednatelem společnosti BG, ale není ředitelem, jednatelem ani spoluvlastníkem holdingové společnosti (Wieringerwaard Invest VII B. V.), která vlastní společnost BG. Nizozemské společnosti Wieringerwaard Invest VII B.V. a IQ Holding B.V. nejsou mezi sebou nikterak propojeny.

Z toho důvodu IQFM a BG nepatří do stejného holdingu. Jediné spojení mezi těmito společnostmi je pan Möller jakožto jednatel, resp. ředitel obou společností, což nemá vliv na majetek a kapitál vlastněný těmito společnostmi ani na vzájemné závazky mezi těmito společnostmi.

Investiční společnost BG nemá žádné zaměstnance a pan Möller také není placený společností BG. Z důvodu rozhodnutí o výstavbě bioplynové stanice byla sjednána smlouva. Společnost BG na základě této smlouvy svěřila organizaci a realizaci projektu společnosti IQFM a zavázala se hradit této společnosti odměnu zahrnující plat zaměstnanců, řízení a organizaci spojenou s prací na projektu. Výše této odměny je obvyklá a odpovídá nákladům za organizaci a řízení celého projektu a investic.

Obec změnila názor

Společnost BG od roku 2008 spolupracovala s obcí Libkova Voda a po celou dobu spolupráce respektovala přání a rozhodnutí obce. Investiční program společnosti BG v Libkově Vodě byl vždy v souladu s požadavky obce a vycházel ze vzájemné dohody mezi obcí a investorem. Když ale obec náhle změní názor v průběhu investičního programu, který byl odsouhlasen obcí i investorem, je poté zodpovědná za výdaje a ztráty investičního programu, které již byly investorem vynaloženy.

Pokud by v takovém případě obec nebyla zodpovědná za své činy či rozhodnutí, Česká republika by se zařadila mezi státy rizikové pro jakékoli místní či zahraniční investory, což by ohrozilo právní systém ČR a zdevastovalo ekonomiku.


vedení společnosti Bohemen Grondfonds