Leden ale statistikami střediska zimní údržby pelhřimovských technických služeb pořádně zahýbal. Během posledních dvaceti dnů ulpělo na městských silnicích a chodnících více posypu než za celý listopad a prosinec.

Zatímco ve starém roce vysypali pracovníci technických služeb celkem 112 tun drtě a 36 tun soli, nyní, za necelé tři týdny naložil dopravník do násypek aut již 120 tun inertu a dalších 52 tun soli. Technické služby obhospodařují přesně 84,6 kilometru silnic ve městě a v přilehlých místních částech, k tomu 37,5 kilometru chodníků.