„Letos chceme dokončit územní plán a několik nových stavebních parcel vybavit inženýrskými sítěmi,“ plánuje v rozhovoru pro Deník kamenický starosta Ivan Pfaur.

Co se podle vašeho názoru ve městě v minulém roce nejvíce povedlo?
Uplynulý rok byl pro Kamenici rokem stabilizace rozpočtu. Vzhledem k nepříznivému plnění jeho příjmové části jsme se nepustili do žádné větší investiční akce. Soustředili jsme se na údržbu majetku města. Opravili jsme střechu hasičské zbrojnice, silnice a vybudovali jsme několik stovek metrů nových chodníků. Získali jsme dotaci na zateplení základní školy a tělocvičny a byli jsme úspěšní i s projektem Procházka podél říčky Kamenice.

Kamenice má za sebou ale i velmi plodný kulturní rok.
Ano, ten přinesl velice úspěšný již šestý ročník festivalu Hračkobraní, na který přijelo šest a půl tisíce návštěvníků. K povedeným a hojně navštíveným akcím patřily také Slavnosti města se závody horských kol. Hlásíme se také k odkazu kamenického rodáka a hudebního skladatele Vítězslava Nováka. Vloni jsme proto uspořádali už druhý ročník Novákovy mezinárodní klavírní soutěže. A hřebem loňské kulturní sezony byla oslava 140.výročí narození krále komiků Vlasty Buriana celodenní akcí na fotbalovém stadionu jako vzpomínka na jeho návštěvu města v roce 1943. Městské muzeum spolu s Uměleckoprůmyslovým muzeum v Praze také získalo významné ocenění Gloria musaealis za rok 2010 v kategorii počin roku Muzea v zámku, což vnímáme také jako obrovský úspěch.

Co se vám naopak nepodařilo a co chcete dokončit v tomto roce?
Nepodařila se nám prodat budova chátrajícího hotýlku na koupališti, což mě mrzí a doufám, že letošní rok bude v tomto směru úspěšnější. Letos také chceme dokončit inženýrské sítě pro výstavbu šesti rodinných domů v lokalitě Pod Vodojemem. Věřím také, že získáme dotaci na koupi zametacího vozu a příspěvek na likvidaci bioodpadů a na pořízení biokompostérů. Také budeme pracovat na dokončení územního plánu, který je významný pro budoucí rozvoj města.

Jak se letos chcete bránit krizi?
Myslím, že v současných podmínkách financování obcí se krizi bránit ani nelze. Rozpočty obcí jsou závislé na sdílených daních státu. A pokud stát vybere na daních méně, tím pádem i obce dostanou méně peněz. Úspory v rozpočtu města a městem řízenými příspěvkovými organizacemi jsou samozřejmostí. Šetřit na „příspěvkovkách“ se ale již dá velmi omezeně, i vzhledem k růstu cen energií a zdražování různých provozních výdajů.

Jaký máte recept na udržení mladých rodin ve městě. Co můžete nabídnout obyvatelům, kteří se do Kamenice přistěhují?
V roce 2002 jsme vybudovali průmyslovou zónu, a tak tu není nouze o pracovní místa ve strojírenských oborech. Ba naopak. Nejen město, ale i soukromí investoři stavějí v Kamenici byty. Sportovním nadšencům můžeme nabídnout víceúčelové hřiště, zmodernizovanou sportovní halu a kuželnu. Společně se zřizovatelem a vedením místní střední školy chceme rozšířit nabídku studijních oborů a tím posílit i naděje na zachování školy do dalších let. Pokud budou mladí lidé mít možnost ve městě studovat a bydlet a také jim nabídneme dostatek příležitostí pro využití volného času a budou mít perspektivu zaměstnání, tak v Kamenici zůstanou. A to je hlavní smysl práce města.

Co v Kamenici letos zdražilo a nebo naopak zlevnilo?
Město je plátcem DPH. Takže tam, kde se uplatňuje snížená sazba DPH se bohužel Novým rokem počínaje, navýšilo DPH z deseti na čtrnáct procent. A to se odrazilo například na ceně vody. Na stejné výši jako v loňském roce naopak zůstala sazba za svoz komunálního odpadu a i všechny ostatní poplatky.

Čím je podle vás Kamenice jedinečná v rámci okresu?
Jedinečná je polohou na okraji kraje Vysočina a okresu Pelhřimov. Což bývá někdy i nevýhodné, ale třeba cestovnímu ruchu to přináší prospěch. To platí i pro spojení Kraje Vysočina a Jihočeského kraje úzkokolejkou. Jedinečnost Kamenice nad Lipou spočívá i v organizaci festivalu Hračkobraní a v nabídce expozic muzeí na zámku a raritou je i staletá lípa, která dala městu jméno. Myslím, že Kamenice je jedinečná také tím, že je vždy čistě uklizená.