Nanejvýš se kaboníme, pokud jejich povrch není z nejhladších. Co se ale děje pod asfaltovým krunýřem, o tom většinou nemáme ponětí. Občas se přitom jedná o okolnosti přinejmenším znepokojující.

Některé silnice se zvolna propadají. A děje se tak i ve městech našeho okresu. Nenápadnou výduť, kterou prozrazuje prozatím pouze díra velikosti lidské dlaně, jsme odhalili uprostřed křižovatky sousedící s pelhřimovskými Strachovskými rybníky.

Odhalení výdutě je otázkou náhody

Místostarosta Pavel Pípal byl za toto upozornění rád. „Takových míst se najde po městě více, přijít na ně přitom není vůbec snadné. Bývá to víceméně otázka náhody. Sám jsem si všiml rovněž takové malé dírky na Pražské nedaleko čerpací stanice. Nakonec tam padly dva náklaďáky výplně,“ pronesl Pípal s tím, že na obhlídku křižovatky ulic Strachovská a U Stínadel co nejdříve pošle pracovníky technických služeb. Shodou okolností se jedná o jednu z těch rušnějších ulic ve městě, jíž denně projíždí provazce aut. Podobné potíže by ji ostatně nepotkaly poprvé.

Odkrýt, zjistit příčinu a zasypat

Propad zeminy pod asfaltem odhalila oprava tamních inženýrských sítí už před několika roky. „Obecně vzato mívá pokles podloží silnic na svědomí řada faktorů. Někdy za to mohou netěsné inženýrské sítě, případně betonové žlaby pro telefonní kabeláž, jimiž protéká voda a z některých míst s sebou bere i zeminu,“ vysvětlil Zdeněk Hrdlička z technických služeb.

I on potvrdil, že podobných míst je po Pelhřimově více. „Pokud takovou závadu objevíme, místo zasypeme. Předtím se samozřejmě snažíme společně s kolegy z Vodaku odhalit a odstranit pravou příčinu,“ dodal Hrdlička.