Školy jsou zvlášť problém, protože jde o specifické objekty s vysokými okny a velkými místnostmi. Nevytápěné chátrají, obce se snaží je prodat nebo pronajímat.

Město Pelhřimov stále nabízí na prodej objekt bývalé školy v Lipici. Ta byla využívaná jako sklad, ale to před deseti lety skončilo. „Poslední nabídka na koupi byla ve výši půl milionu korun, ale po prohlídce objektu si to kupec rozmyslel. V současnosti s objektem město nemá žádné náklady ani výnosy,“ uvedl vedoucí hospodářského odboru pelhřimovského městského úřadu Stanislav Kropáček. Podle pelhřimovského místostarosty Tomáše Dufka není možné školu, stojící uprostřed vsi, přebudovat například na rodinný dům. Je velká a nepatří k ní žádný okolní pozemek. Ve vesnicích spadajících pod Pelhřimov se například podařilo prodat soukromníkovi bývalou školu v Ostrovci.

Řešením jsou byty

Dobrý nápad měli v Červené Řečici, kde objekt předělávají na sedm bytů s pečovatelskou službou. Zájemců bylo dost a  obec získala na dvanáctimilionovou přestavbu třetinovou dotaci. Na byty přestavěli školu v Černově a také kulturní dům v Nové Bukové. „Přestavbu si nájemci platili sami, což se promítlo do odpouštění náj᠆mu,“ uvedla starostka Nové Bukové Marta Kosová.

V Pravíkově u Kamenice nad Lipou tamní bývalá škola kromě bydlení slouží i ke schůzkám osadního výboru. „Byt dlouhodobě pronajímáme a je tam i zázemí pro schůzky a činnost osadního výboru a obyvatel obce,“ přiblížil Ivan Pfaur, starosta Kamenice nad Lipou, pod kterou Pravíkov patří.

Jedna z mála obcí, která naopak dnes lituje, že už školu nevlastní, jsou Těmice. Objekt už v minulosti přešel do vlastnictví družstva. „Dneska bychom tam mohli vybudovat něco jako denní stacionář pro seniory. Starší lidé by se tam mohli scházet, mohly by se tam pro ně vařit obědy a mohl by tam za nimi dojíždět lékař,“ říká starostka Těmic Hana Tomanová.

Jinak jsou ale s budovami škol většinou problémy, obce často těžko hledají slušné nájemce. Ve Veselé to zkusili dvakrát a s druhými nájemci, česko-rakouskou jazykovou školou, měli samé problémy: neplatila nájem, neplnila smlouvu, svévolně prováděla stavební práce a komunikaci ukončila vulgarismy na adresu obce. Dnes je škola opět nevyužitá a ještě se musí občas v zimě vytápět, aby zdi neplesnivěly.

„Jednou z mála šancí je využití těchto objektů v sociální oblasti, i když možnosti jsou velmi omezené,“ vysvětluje senátor za Pelhřimovsko Milan Štěch, který se o věc zajímal. Například domovy pro seniory se „vyplatí“ pouze ve větších obcích, jejich kapacita na Pelhřimovsku je pokrytá a pokud nejde vyloženě o přestárlé a nemocné seniory, upřednostňuje se kvůli integraci jejich umístění do měst.

Podle senátora Štěcha tak zbývají třeba možnosti využít školy jako azylové domy pro matky s dětmi, obydlí pěstounských rodin, chráněná bydlení pro sociální organizace nebo domy na půli cesty.

Jan Mazanec, Nela Kyselová