Dobrovolníci převlečení za Kašpara, Melichara a Baltazara budou v domácnostech vybírat příspěvky na charitu. Jenže ne všude v regionu se podaří pracovníkům charity dobrovolníky sehnat bez problémů. „Počítáme, že letos budeme mít okolo 85 pokladniček. Koledníci se shání sice hůře, ale mohu říci, že v Pelhřimově to pořád jde,“ dala na vědomí ředitelka pelhřimovské oblastní charity Barbara Litomiská. Vedoucí skupinek s dětmi se vydají i do okolních obcí jako například do Častrova, Horní Cerekve, Nového Rychnova, Žirova nebo Chvojnova. „Míst je daleko více. S pokladničkami zavítáme i do Hořepníka, Studeného nebo Vadčic,“ vyjmenovala ředitelka.

Napíší požehnání

Se sháněním dobrovolníků mají své zkušenosti i v Pacově. Tamní charita vždy dává výzvu o hledání zájemců do místního zpravodaje. „Letos do ulic Pacova a přilehlých obcí jako například do Jetřichovce, Roučkovic, Samšína nebo Obrataně a Cetoraze vyrazí dvanáct skupinek. Ti budou koledovat v sobotu a pak v nadcházejícím týdnu vždy odpoledne,“ přiblížila koordinátorka Tříkrálové sbírky v Pacově Alena Kokešová. Podle ní jsou lidé na koledníky vesměs zvyklí a leckdy se na ně i těší. „Dobré zkušenosti máme se seniory či rodinami s malými dětmi. Ti přispívají pravidelně a už se těší, až jim Tři králové napíší požehnání,“ dodala Kokešová.

Naopak na nezájem dobrovolníků si nemohou stěžovat v Humpolci či Kamenici nad Lipou. „Letos se nám přihlásilo 80 dětí, které měly zájem o koledování. Dvacet jsme jich museli odmítnout,“ informovala koordinátorka Tříkrálové sbírky v Humpolci Dagmar Arnotová. Sbírka v Humpolci začne v sobotu živým Betlémem, poté se do ulic rozejde rovných dvacet skupinek koledníků.

Rovných 32 skupinek bájných mudrců z východu bude brázdit Kamenicko a zvěstovat tak radostné poselství narození Páně a žádat o finanční příspěvek do označené a zapečetěné pokladničky. „Máme velkou výhodu, že nám s koledováním pomáhají skauti. Kromě Kamenice zavítají do Mnichu, Bohdalína, Včelničky, Lidmaně či Těmic,“ uvedl ředitel kamenické farní charity Jan Šimák. Ten dodal, že lidé jsou většinou vstřícní a rádi přispějí, ale najdou se i tací, že na koledníky koukají z okna a neotevřou nebo dokonce před nimi zabouchnou dveře. „Jsou to sice ojedinělé případy, ale občas se vyskytnou,“ neskrýval rozhořčení ředitel.

Falešní koledníci

Tříkrálová sbírka se už tradičně nese v duchu pomoci lidem v nouzi. Její výtěžek podpoří především služby pro seniory, nemocné a handicapované, stejně jako aktivity pro děti. Pomůže také lidem bez domova a těm, kdo se ocitli v materiální či sociální nouzi. Jenže najdou se i tací „dobráci“, kteří chtějí pomoci jen sami sobě a nezdráhají si obléknout falešný šat a obcházet domácnosti. „Zatím jsme naštěstí na Pelhřimovsku nikdy případ falešných koledníků neřešili,“ uzavřela mluvčí policie Hana Kotková.