Zpodobnění světice zdaleka není tak světoznámé jako obraz Leonarda da Vinciho v pařížském Louvru, ale patří mezi české kulturní památky. Sv. Anna je babičkou Ježíše. Někdy je v uměleckých zobrazeních označována jako „samodruhá“ a „samotřetí“. První výraz se ve staročeštině používal pro matku, která již nebyla sama, protože nosila dítě, druhý výraz pro babičku. Proto bývá svatá Anna samodruhá zobrazována s Pannou Marií a svatá Anna samotřetí navíc s Ježíšem.

Dlouhá neplodnost

Neplodnost u Židů byla považována za výraz nepřízně boží a kněží odmítli přijmout od neplodných manželů Anny a Jáchyma oběti. Ponížený Jáchym odešel postit se a modlit do pouště. Po čtyřiceti dnech se mu zjevil anděl a slíbil narození dítěte. A skutečně, navzdory vysokému věku rodičů přišla na svět dcera Marie. Scény ze života Jáchyma a Anny byly oblíbeným tématem malířů až do Tridentského koncilu (1545-1563), který zobrazování apokryfních scén zakázal. Nejznámější obrazy s tematikou sv. Anny pocházejí od Caravaggia ve Villa Borghese v Římě, od Leonarda da Vinci v pařížském Louvru a od Masaccia ve Florencii.

V umění vznikl zvláštní ikonografický typ „sv. Anna samotřetí“ s Pannou Marií a Ježíškem, kdy Anna drží zmíněné figury na ruce, nebo chová dospělou Pannu Marii s Ježíškem na klíně. Sv. Anna samotřetí ve společnosti své dcery Panny Marie a vnuka Ježíše Krista je již 300 let (od roku 1707) zastoupena na Karlově mostě v Praze. Autorem je lužický sochař Matěj Václav Jäckel. Jde o nejpoetičtější sousoší na mostě. Sv. Anna se, stejně jako sv. Barbora, stala patronkou horníků. Zřejmě pro přímluvu za ně se její socha ocitla v kostele sv. Mikuláše v Dlouhé Vsi, když táhlé údolí kolonizovali rudohorní havíři z Německa.

O popularizaci sv. Anny samotřetí se v Čechách zasloužil Jan Ignác Dlouhoveský z Dlouhé Vsi (1638–1701), jde však o shodu názvu obcí, biskupovo rodiště leží u Vodňan. Nicméně tento jezuita měl vřelý vztah k hornímu Posázaví.

Po svém vysvěcení byl od roku 1665 děkanem v Německém Brodě. Později se stal biskupem a proboštem svatovítské kapituly, v pražské katedrále je pohřben poblíž sv. Jana Nepomuckého.

Ve čtvrtém, a pak znovu v 15. století, se rozhořel spor, zda také Anna počala bez poskvrny jako její jediná dcera Marie. Toto dogma bylo v roce 1677 zamítnuto.

Ivo Havlík