A právě o sváteční atmosféře, poslání Vánoc, ale i o předvánočních stresech nebo amerikanizaci jsme hovořili s pelhřimovským vikářem Jaromírem Stehlíkem.

Jaké poslání s sebou Vánoce přinášejí?
Křesťanské poslání zní jednoznačně - Bůh přišel mezi nás, aby lidem ukázal hodnotu lidství a důstojnost člověka. Narodil se do chudé rodiny a tím nám ukazuje, že žití není jenom o bohatství a shánění peněz, ale skutečně o lásce mezi lidmi. Tedy abychom žili v lásce a svornosti, jednotě. Toto poselství platí vždycky. I když je člověk bohatý, tak tu lásku a rodinu potřebuje.

Vánoce jsou svátkem narození Ježíše Krista. Jak slaví Vánoce duchovní?
Duchovní slaví Vánoce asi každý po svém. Většinou je však slavíme pracovně. Pro nás je to čas bohoslužeb a různých příprav na akce v kostele. Když jsem sloužil svoje první kněžské Vánoce, tak jsem jezdil z kostela do kostela, na žádné osobní slavení jsem neměl čas. Pro nás je to služba lidem. Například, když skončí půlnoční mše, tak na faru přijdu okolo druhé ráno a v šest už vstávám na další bohoslužbu. Odpočinek pro nás přichází v úvahu až po Vánocích.

Vzpomenete si v těchto dnech na svoje Vánoce v dětství? Jak jste je prožíval?
Když jsem byl malý kluk, tak to byla taková ta klasika. Doma jsme se připravovali běžně od úklidu až po utváření vánoční atmosféry. Na Štědrý den jsme s napětím očekávali příchod Ježíška. Pokoj byl zavřený a my čekali, kdy už Ježíšek zazvoní a my se konečně podíváme na stromeček a na to, co je pod ním. Jinak už jako malý kluk jsem chodil připravovat kostel na Vánoce, později jsem ministroval.

Jak jste si představoval Ježíška a jak si ho představujete nyní?
Myslím, že jsem si ho nikdy snad ani nepředstavoval. Vždycky to pro mě byla nepředstavitelná věc. Nicméně mám takový zážitek, kdy jsem viděl anděla. Možná k tomu přispěla i atmosféra Vánoc, nevím, těžko to mohu posoudit.

Opravdu? Můžete to našim čtenářům přiblížit?
Týden před Vánoci tatínek navozoval tu správnou atmosféru a říkal, že se stromečkem přilétne i andělíček. My jsme pak neustále chodili za ním. Tatínek vždycky po zahradě rozházel cukrovinky a my je zběsile sbírali. Anděla jsem při jednom takovémto sbírání ve své fantazii viděl. Tehdy se schoval za sloup veřejného osvětlení, abych ho nemohl zahlédnout. Pro mě to tenkrát byl velký zážitek. S odstupem času vím, že se spíše jednalo o záblesk nějakého světla. Fantazie tenkrát u mne, jako u malého kluka, pracovala na plné obrátky. Jinak si myslím, že většina lidí má anděla spojeného s postavičkami z betlému.

Kde by se podle Vás Ježíšek narodil, kdyby se měl narodit v dnešní době?
Jestliže se narodil v Betlémě, tak to nebyla náhoda. Jistě to bylo připravované v božím plánu. Mohlo by to být kdekoliv. Je to dílo boží.

Většina lidí má v dnešní době Vánoce spojené s předvánočním stresem. Lidé gruntují a zběsile nakupují. Proč pro nás mají Vánoce podobu nadbytku a hojnosti?
Dnešní společnost je zaměřena na shánění a soupeření, kdo toho bude mít víc. Z obdarování a pospolitosti se stala povinnost mít všeho nadbytek. Necháváme se strhávat okolím. Všichni už mají nakoupeno, napečeno, málokdo se tohoto dokáže vzdát, odstoupit a nepodléhat stresu. Hlavně si myslím, že je v dnešní době strašně složité udělat někomu radost.

Ano. Lidé už všechno mají a jen tak s něčím se nespokojí. Dříve měli radost i z malého dárku. Z jakého jste měl v dětství největší radost vy?
Radost mi dělaly hračky i oblečení. Jednou jsem však dostal autíčko na ovládání. Nadšení mi ale vydrželo chvilku, protože jsme si nejraději hráli se starými hračkami. Také jsem měl vždycky velkou radost ze sportovních věcí jako z kopačáku nebo lyží. Jednou nám rodiče dali magnetofon, což jsme vůbec nečekali, pak jsme celé Vánoce nahrávali a pouštěli muziku.

Jaké povinnosti naplňují Vás v adventním čase?
Mše a bohoslužby jsou celý rok. V adventu se snažíme uhlídat duchovní obsah, přípravy na Vánoce.

Kolik je v Pelhřimově věřících?
Podle statistik mohu říci, že v Pelhřimově se hlásí asi 40 procent k církvi. Z toho mohu vypočítat, kolik lidí by mělo chodit v Pelhřimově do kostela. Za neděli přijde asi tisíc lidí. Je to silný nadprůměr v naší diecézi. Víra je osobní vztah, který prožívám ve společenství církve. Nikoho si tedy netroufnu posuzovat, zda a jak je věřící. Mohu říci, že jsou lidé chodící, praktikující, životem odpovídající, ale jaká je jejich víra, to je každého věc.

Na půlnoční mši chodí lidé, kteří třeba celý rok do kostela nezajdou. Vidíte „nevěřící” v kostele rád?
O Vánocích se vždycky počty v kostelech zdvojnásobí. Nevadí mi to, naopak bych řekl, že je to dobře. Je alespoň vidět, že je v lidech záblesk, že mají o víru alespoň trochu zájem. Nikdy jsem nezažil, že by lidé nějak hodně třeba při půlnoční rušili.

Chodí na půlnoční mši i mladí lidé?
Chodí všichni, bez rozdílu věku. Mohu říci, že jsou v rámci možností i slušní a chovají se ohleduplně.

Jaký názor máte na amerikanizaci různých zvyků, na Santa Clause a podobné věci?
Je to věc obchodu. Ať si každý vybere. Zdá se mi, že se vytrácí určitá tradice a nahrazují ji nové. Lidé se pak obrací k čemukoliv.

Co byste popřál našim čtenářům, jak si mají prožít Vánoce?
Přál bych si, aby si každý vážil toho, že jsme lidé ve společenství. Máme vytvářet společné rodiny a naším úkolem je být na sebe hodní a ne být k sobě hodní jen jeden, dva dny o Vánocích. Přání je, abychom byli lidmi, kteří jsou hodni tohoto jména.

Jaromír Stehlík
- narozen 9.9. 1964 v Příbrami
Vzdělání:
- ZŠ Rožmitál pod Třemšínem
- Gymnázium Příbram
- Katolická theologická fakulta UK Praha
Působil ve farnostech:
- Bechyně (1996 – 1997)
- Vodňany (1997 – 1998)
- Pacov (1998 – 2008)
- Pelhřimov (2008 dosud)