Bude ji sloužit opat kláštera Bronislav Ignác Kramár a kázat bude Jaroslav Jáchym Šimek. Ten vzpomíná, jak byl během své misie v Austrálii velmi příjemně překvapen, že tamní obyvatelé znali jméno českého prezidenta, které tam vyslovovali jako „Vaklav Chável“.

Jako kněz Šimek vysoce hodnotí i Havlův postoj k duchovním věcem, i když bývalý prezident nebyl přímo praktikujícím křesťanem, ale k víře v Boha se hlásil.

„Přiznám se, že bych chtěl mít tak dobrý duchovní profil jako on. Jsem přesvědčen, že díky svému celoživotnímu postoji se po své smrti ihned setkal s Bohem a byl od něj plně přijat,“ říká premonstrátský řeholník.

Jan Mazanec