Poznali, jak se tvoří noviny a jaká je jejich cesta z redakce až ke čtenářům. Děti si vyzkoušely nahrávání hlasu na diktafon, což je moc bavilo. Eliška Vajdová se navíc sama ocitla v roli novinářky, když si zkusila udělat anketu s paní učitelkou Evou Chocholoušovou, která je do redakce doprovázela. Žáci si odnesli i drobné dárečky, které jim budou návštěvu v redakci Deníku připomínat. Text této popisky pomáhal psát Adam Valenta.