Radní se rozhodli, že nechají zamotaný dopravní uzel u bývalé Osevy rozplést. „Zaznamenali jsme několik stížností, špatně se tam i přecházelo. Křižovatka bude upravena, zúžena a přemalována,” uvedl místostarosta Pavel Pípal.

Hlavní svízel rozlehlého prostranství u Mototechny spočívá v tom, že se tam potkává šest silnic ve dvou místech. Krasíkovická od hlavní křižovatky na Pražské, dvě ramena Hodějovické ulice, dále Sdružená a protější cesta ke garážím, a konečně stále rušnější vjezd do někdejšího statku, v němž se pomalu líhne nová průmyslová oblast.

„Což o to, křižovatka je ze všech stran řádně označená. Nastávají tam ale vlastně křížení dvě, což je dost nepřehledné,” konstatoval vedoucí pelhřimovských dopravních policistů Rostislav Sůva, podle něhož však nepatřilo toto místo z pohledu nehodovosti mezi ta riziková.

Nebyli si jistí, raději tedy mávali na druhé

„Snad právě kvůli nejasnostem, jak křižovatku správně projet, tam motoristé zpomalovali, či dokonce zastavovali a  džentlmensky si navzájem dávali přednost. Což je z pohledu systémovosti samozřejmě špatné,” dodal policista.

Předně se změní hlavní silnice. Namísto dosavadní zatáčky, která obtáčela tiskárenský areál, navrhli dopravní inženýři zohlednit houstnoucí provoz z Krasíkovické ulice do bývalého statku. Takže hlavní silnicí bude po úpravách tato rovinka.

A aby každé auto nenajíždělo do široké křižovatky jinak, tomu napomůže vodorovné dopravní značení, podpořené několika logicky rozmístěnými květináči.

Tohle všechno se uskuteční na začátku příštího roku. Může se tak ale stát, až počasí umožní nástřik čar a šrafování na asfalt. „Úpravy už byly zapotřebí. Zrovna dneska jsem si všiml průvodu z mateřinky, který tudy pravidelně chodí do Sadů. Chyběl tu přechod, ty děti nemají kudy jít. Jenom bych se docela přimlouval za to, aby by se alespoň základním způsobem podařilo investovat také do komunikací a  usměrnění dopravy uvnitř průmyslového areálu. Provoz tam sílí,” řekl Bohumil Doležal, jehož prodejna ložisek stojí přímo u dotyčné nepřehledné křižovatky.