To jsou jen některé změny, které se chystají na úřadech v souvislosti s vydáváním občanských průkazů. „Zelená“ občanka už se od 1. ledna vyrábět nebude, ale její dosavadní držitelé se nemusejí ničeho obávat, protože těm přirozeně doběhnou do určené doby platnosti.
Ovšem zcela čerství žadatelé a ti, kteří si svou občanku chtějí nějak „vylepšit“, už dostanou občanky modernější verze s digitální fotkou.
„Nové občanky už budou mít digitální foto, které se pořídí přímo na místě na úřadě,“ vysvětluje Petr Holkup z oddělení správních činností pelhřimovského městského úřadu.

O výrobu a výdej nového občanského průkazu bude možné zažádat na kterémkoli „trojkovém“ úřadě, tedy nejen tam, kam žadatel spadá. Nově si o občanku může zažádat i člověk, který žije dlouhodobě v cizině a nemá na našem území trvalý pobyt. Aby se zvládl předvánoční přechod na nové typy elektronických občanských průkazů, žadatelé o stávající typ musí žádost podat do 14. prosince 2011 u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (na Pelhřimovsku jsou to Pelhřimov, Pacov a Humpolec) podle místa trvalého pobytu.

Ale i ten, komu hrozí propadlá občanka a tyto termíny nestihne, nemusí zoufat - dostane v době od 15. do 30. prosince bez správního poplatku přechodný průkaz typu „Blesk“ s měsíční platností. Od nového roku bude výměna neplatných průkazů nebo těch s končící platností i nadále zdarma, zatímco žadatelé o nový typ s kontaktním čipem zaplatí 500 korun.

Firma založená občankou

Čím vším si mohou noví žadatelé občanku „vylepšit“? Podle Petra Holkupa lze do čipu kromě čísla občanky nahrát například elektronický podpis. Ten sice zatím tolik uplatnění nemá, ale do budoucna se otvírá celá řada možností. Například se uvažuje, že držitel občanského průkazu s čipem bude moci v rámci EU přes příslušný portál veřejné správy založit firmu v zahraničí.

„V budoucnu by měly přibývat zákony, které využití čipu v praxi rozšíří,“ dodává Holkup. Další novinkou je možnost nechat udělat občanku i pro dítě mladší 15 let, což by mělo usnadnit jeho cestování v rámci zemí Evropské unie. Správní poplatek za občanky pro děti mladší 15 let bude 50 korun.

Noví žadatelé o průkaz se od roku 2012 také nově rozhodnou, zda v občance chtějí uvádět rodinný stav. Ženichovi nebo nevěstě, kteří budou mít občanku bez uvedení rodinného stavu, a uzavřením manželství nedojde ke změně příjmení, zůstane platný občanský průkaz.
„Už jim nebude roh občanky po sňatku přestřižen, tak jak je tomu v současné době,“ vysvětluje Petr Holkup.

Vánoční odstávka se bude kromě vydávání občanských průkazů týkat i cestovních pasů, které už digitalizované jsou, říká se jim „e-pasy“. Letos je možné zažádat o pas nejpozději do 19. prosince. V době od 27. prosince 2011 do 30. prosince 2011 nebudou e-pasy ani předávány.

Jan Mazanec