Do staré budovy gymnázia zamíří žáci pátých a devátých ročníků základních škol, kteří si chtějí nanečisto vyzkoušet přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. „Páťáci se navíc seznámí s psychologickým testem, který musejí pro přijetí do primy podstoupit,“ podotkla ředitelka školy Hana Havelková. Žáci podle výsledků sami zhodnotí, zda mají v dubnových zkouškách šanci uspět. Hlavní program pro veřejnost však pedagogové Gymnázia dr. A. Hrdličky připravili v nové budově. Od osmi hodin do poledne se tam studenti budou normálně učit, ale učitelé zvolí formu výuky zajímavou i pro veřejnost.

Odpoledne si studenti od učení trochu odpočinou, zato ale dostanou příležitost své znalosti zužitkovat. Od půl druhé začíná soutěž, v níž budou družstva z jednotlivých tříd obcházet stanoviště a řešit úkoly inspirované krajem. „Čeká je mimo jiné překážková dráha v tělocvičně, aby nenamáhali pouze mozek. Většinu úkolů však žáci budou řešit za pomoci interaktivních tabulí,“ doplnila ředitelka. Jedno ze stanovišť zajistí občanské sdružení z Pelhřimova Hodina H. „Připraví ho pro naše studenty šest Angličanů, zapojených do programu celoživotního vzdělávání,“ upřesnila Havelková.

Pomohou cizinci

Činorodost gymnázia se neprojevuje jen při Dni otevřených dveří, ale celoročně. Nejnovějším činem je Školní informační centrum pro mládež, které ve škole díky spolupráci s Hodinou H funguje od minulého týdne. „Každý pátek sem budou přijíždět dva cizinci, kteří jsou v Pelhřimově na Evropské dobrovolné službě. Žáci si zkusí komunikaci v cizí řeči, dozvědí se informace týkající se třeba zřizování ISIC karet nebo si zahrají hry,“ uvedla ředitelka gymnázia.

Podle Ivy Havlíčkové, která je v rámci Hodiny H vedoucí pelhřimovského informačního centra pro mládež, se budou studenti pravidelně setkávat především s dobrovolníky z Mexika a Paraguaye. Zájem o spolupráci ze stran škol Hodina H vítá. „Plánujeme vznik center i v dalších školách, které zatím navštěvujeme se svými infostánky,“ uzavřela Iva Havlíčková.

Dominika Dufková