Libkovodští dostali dopis od jednoho ze zastánců, který tím hodlá uklidnit situaci. A zároveň s ojedinělým nápadem přišli starostové okolních obcí Rynárec a Čelistná. Ti jsou proti „bioplynce” a bojí se, že ani negativní výsledek referenda stavbu nezastaví. Chtějí navážení materiálu do „bioplynky” přes obce zastavit tím, že si část krajské silnice převezmou do užívání. Podle rynáreckého starosty Pavla Kopeckého by to byly jen části silnic vedoucí přes obce. „Máme to rozdebatované s krajem. Budeme žádat i snížení tonáže na 3,5 tuny,“ uvedl starosta.

To by mohlo znamenat, že krajští silničáři v zimě sice přes obec projedou, ale nebudou tam prohrnovat ani sypat. Obce by sice mohly zamezit vjezdu některých vozidel, ale musely by platit údržbu silnic. „Nebylo by to jednoduché, ale pořád je to lepší než zahltit naše obce dopravou. Libkova Voda přehrála problém na sousední obce a nás to nutí k nejkrajnějším krokům,“ řekl čelistenský starosta Václav Vlk.
S krajem jako vlastníkem silnic jednali zástupci obcí prostřednictvím náměstka hejtmana pro dopravu Libora Joukla (ČSSD). „V tuhle chvíli nechci do věci moc vstupovat. Ale myšlenka, aby se na údržbě silnic podílel ten, kdo je nejvíc poškozuje, je v pořádku,“ podotkl Joukl s dodatkem, že kraj se rád břemena údržby zbaví.

Náměstek zdůraznil, že je ale nutné zachovat průjezdnost pro veřejnou autobusovou dopravu. To starostové vědí a autobusy by podle nich samozřejmě dotčenými úseky silnic mohly jezdily dál. Krajští silničáři už nezávisle na případu Libkovy Vody zmínili možnost, že by investoři „bioplynek” sami udržovali a opravovali nejvytíženější příjezdové cesty ke stanicím. Investor vnímá snahu obou obcí jako kontraproduktivní. „Nevěříme ve schopnost starostů obcí zajistit údržbu dotyčné komunikace. A náš názor podporuje i současná situace týkající se problémů spojených s vodovodním systémem v Rynárci,“ řekl zástupce společnosti Bohemen Grondfonds Petr Němeček.

Podle něj investor jako velký vlastník pozemků a daňový poplatník pracuje na rozvoji zdejší ekonomiky. „Máme důvěru v obyvatele a zastupitele Libkovy Vody a jsme k dispozici celý týden na zámku, abychom zodpověděli dotazy a poskytli informace,“ dodal Němeček. Bioplynka ale nemá jen své odpůrce. Jeden z jejích zastánců přímo v Libkově Vodě, Petr Taks, obeslal obyvatele s plakátkem uvádějícím časový vývoj projektu, přínosy projektu, mapky, nákres a vyjádření dvou starostů obcí, kde už bioplynové stanice fungují.

„Je to čistě moje soukromá aktivita a snahou je uklidnit emoce tím, že budu šířit ověřené informace,“ říká Taks. V textu rozneseném do schránek uvádí, že všichni mohli projekt odmítnout loni v květnu, ale nikdo to neudělal – teď se ale podle něj vše změnilo a hrozí žaloba investora za neochráněnou investici. „Současná situace potřebuje především velkou míru nadhledu nad lidskými chybami všech zúčastněných stran,“ píše autor v dopise. Prý nechce nijak ovlivňovat obyvatele, ale chce před referendem upozornit i na to, že investor může žalovat obec na ochranu své investice - pokud se rozpracovaný projekt zastaví.

Podle něj by pak v Libkově Vodě mohlo dojít nejen k zastavení rozpracovaných projektů jako například oprava hospody, ale vlivem negativní hospodářské situace možná i k rozpadu zastupitelstva. To by v konečném důsledku znamenalo přičlenění obce jako místní části k Pelhřimovu. Taksův dopis obyvatelům není první: nejprve obesílali obyvatele obce kritici projektu z občanského sdružení, poté zastupitelé. Referendum se koná tuto sobotu od 8 do 20 hodin na obecním úřadě. V komisi budou zastupitelé i členové občanského sdružení.

Jan Mazanec