Konkrétně jde o to, že sociální dávky se s novým rokem ze sociálních odborů městských úřadů přesouvají na státní úřady práce. Tam si pro ně budou chodit lidé a tam se také má stěhovat část úředníků, ale ne všichni. Ministerstvo práce a sociálních věcí argumentuje tím, že se ušetří peníze a čas, protože nezaměstnaní a příjemci dávek jsou z podobných skupin. Na jednu stranu jde o logický krok, protože obce se svými sociálními odbory fungovaly jen jako „subdodavatelé“ úkonů státní správy. Na druhou stranu města tvrdí, že musí nést negativní dopady reformy včetně rizika propouštění úředníků.

„Ještě v říjnu jsme nevěděli, zda a kolik úředníků budeme muset propouštět. Byli to často lidé, kteří se vzdělávali a absolvovali i odbornou způsobilost,“ kritizuje průběh reformy pelhřimovský starosta Leopold Bambula (ODS). Město se také bálo, že bude muset propuštěným vyplácet odstupné, a navíc hrozilo riziko, že někteří se odvolají přes právníky.

„Naštěstí jsme si dopředu udělali rezervy a nepřibírali nové lidi. Tím pádem z deseti lidí šest přejde na úřad práce, tři zůstanou na úřadě na jiné agendě za odešlé zaměstnance. A jednoho jsme bohužel museli propustit,“ uvedl tajemník pelhřimovského úřadu Jan Machyán. Pelhřimov měl navíc ještě kuriózní situaci s budovami: objekt městského úřadu bude konečně převeden do vlastnictví města, ačkoli o něj město žádalo několik let a platilo státu nájem, i když „ubytovávalo“ i některé státní úředníky.

Stát přitom od obcí nepřebírá celou agendu sociální práce – nechává jim sledovat sociálně vyloučené. A přitom jim sníží příspěvek na výkon státní správy. „Mám trochu obavy, jestli reformou neutrpí sociální práce v terénu, která je tou nejlepší prevencí,“ říká pelhřimovský místostarosta Pavel Pípal (KDU-ČSL). Pelhřimov navíc v sociální oblasti spravuje území od Senožat na severu až za Počátky na jihu, takže už jen objíždět potřebné lidi v obcích na náklady úřadu není jednoduché.

Využijí poukázky?

Potíže s personálními rošádami měli i v Humpolci. „Někde to bolelo, ale nakonec jsme to naštěstí vyřešili bez propouštění, jeden kolega odchází do předčasného důchodu,“ uvedl tajemník tamního městského úřadu Jiří Fiala. I on dodává, že úřadům nyní zbude ta „mravenčí“, zbytková práce. Doufá ale, že úřady práce od Humpolce převezmou poukázkový systém, jediný na okrese.

Spočívá v tom, že asi třetina sociálních dávek se vyplácí formou poukázek například na jídlo nebo oblečení. Město má smlouvy s firmami, které klientům za poukázky vydávají potřebné zboží jako jídlo nebo oblečení, a ti tak dávky nemohou utratit za alkohol, cigarety nebo automaty.

Jan Mazanec