Někdejší arcibiskupský objekt se sice nedostal na světový seznam nejohroženějších památek, ale havarijní opravy už byly provedeny a majitel teď žádá o novou ministerskou dotaci. „Dostali jsme dopis z New Yorku, že komise Světového památkového fondu zámek v Červené Řečici vyřadila ze seznamu. Vypadl ale až v posledním kole, což je vlastně velký úspěch,“ uvedla náměstkyně pro památkovou péči Národního památkového ústavu (NPÚ) v Telči Martina Veselá.

Ta věří, že zámek se snad už příští rok na exkluzivní výčet dostane. Podle seznamu si pak bohatí mecenáši z celého světa vybírají, na co přispějí – tak zachránili třeba fontánu v Českém Krumlově nebo kapli Božího Těla v Kutné Hoře. Za dvacetileté chátrání v Červené Řečici mohou komplikované vlastnické vztahy a také nedořešené církevní restituce. Kvůli nim nyní nelze zámek prodat movitému investorovi, který by se do oprav pustil. Současný majitel, družstvo Unimax v likvidaci, na jeho opravy nemá peníze.

Naštěstí se ale v poslední době obměnili vlastníci a ti se alespoň snaží ve spolupráci s NPÚ a Spolkem pro záchranu památek červenořečických získat dotace na rekonstrukci. Aktivnější přístup majitelů oceňuje i zmíněná náměstkyně Martina Veselá. V minulých dnech byly na zámku dokončeny nejnutnější opravy, dotované z havarijního programu ministerstva kultury částkou 400 tisíc korun. Ty měly zamezit hlavně tomu, aby do objektu dírami ve střeše teklo.

Krovy a střecha

„Teď žádáme o dotaci kolem 1,5 milionu korun z programu Záchrany architektonického dědictví, kde jsou šance na úspěch snad větší,“ uvedl likvidátor Daniel David. O přidělení dotace má ministerstvo kultury rozhodnout do konce tohoto roku. Opravy hrazené z těchto peněz by se týkaly střechy, krovu a jednoho z křídel a byly by už součástí plánu celkové rekonstrukce, která si podle Davida vyžádá odhadem asi třicet milionů korun.

O nejnutnější provoz zámku se nyní stará Spolek pro záchranu památek červenořečických, který také v areálu pořádá různé akce jako například tradiční Slámování. Nedořešené církevní restituce blokují také převod pozemků patřících k zámku, a tím brzdí také rozvoj celé obce, jak potvrdila starostka Červené Řečice Zdeňka Bečková.

Jan Mazanec