A právě tuto koncepci už druhým rokem využívají v Mateřské škole v Olešné. „Dětem dáváme dostatečný čas a prostor pro samostatnou práci. V praxi to například znamená, že dítě si hraje a my ho necháme, až si samo přijde na způsob používání hračky,“ nastínila ředitelka Základní a mateřské školy v Olešné Hana Řádová. Ta dodala, že se jedná o výchovu podle pravidel, která si tvoří děti samy pod vedením kvalifikované učitelky, jejíž role spočívá v nenápadném vedení a taktní pomoci.

Výuka Montessori respektuje jedinečnost dítěte, spočívá v nenásilné podpoře jeho přirozeného vývoje, v přirozeném prostředí, kde má vše rádo.
Díky pomůckám napraví chybu sami.

Nedílnou součástí Montessori učení jsou pomůcky. Ty malé děti seznamují s barvami, zvuky, hudbou a se základy budoucí školní výuky, jako jsou počítání, čtení a psaní. Kouzlem kombinace přístupu učitele a pomůcek je to, že si dítě samo odhalí, pokud udělá chybu, a samo ji pak napraví – bez pomoci druhých. Tím se učí analytickému myšlení a samostatnému řešení problémů. "Pomůcek máme pár. Spíše se je snažíme vyrábět sami. Například máme mapu světa s jednotlivými státy, děti si hrají, postupně je odkrývají a zároveň se učí,“ dodala ředitelka.

Mateřskou školu v Olešné letos navštěvuje 68 dětí, které docházejí do tří tříd, z toho jedna je právě speciálně zaměřena na Montessori výuku. „Rodiče mají velký zájem, aby jejich děti navštěvovaly Montessori třídu. Někteří k nám své potomky vozí z daleka," uzavřela Řádová.