Její pracovnice usilují o to, aby senioři a zdravotně postižení z Pacova a z okolních obcí mohli setrvat co nejdéle ve své domácnosti a aby mohli udržovat kontakty s vrstevníky za pomoci pečovatelských úkonů. „Zajišťujeme jim pomoc v oblasti zdravotní, sociální i duchovní. Naše pracovnice lidem pomáhají při zvládání běžných úkonů jako je péče o vlastní osobu, pomoc při hygieně, poskytnutí a zajištění stravy nebo pomoc při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,“ vyjmenoval ředitel farní charity Miroslav Kokeš.

Dva roky už farní charita také provozuje službu osobní asistence. Využívá ji zhruba osm, maximálně dvanáct lidí. „Služba spočívá v tom, že by asistentka měla být zhruba tři, čtyři hodiny u konkrétního klienta, záleží vždy na domluvě. Chceme, aby uživatelé vykonávali s pomocí asistenta všechny běžné činnosti, které by dělali sami, kdyby jim v tom nebránil věk či postižení,“ řekl Kokeš. Pomoc vždy vychází z potřeb uživatele, jeho zájmů, zálib, silných stránek, schopností a přání.

Klub Spirála

Třetí hlavní službou, kterou charita Pacovským, především mládeži, nabízí, je Nízkoprahové zařízení Spirála. Není to však jen klubík, kam si může mládež od jedenácti do třiadvaceti let přijít poslouchat muziku, pařit na compu, hrát kulečník, fotbálek nebo si jen tak povídat. V nízkoprahu se nabízejí zdarma především sociální služby. Ty využívají zejména děti, které zažívají konfliktní společenské situace, jako jsou například šikana, záškoláctví, konflikty s rodiči nebo domácí násilí.

„Dětem nabízíme kontaktní práci, informační servis, poradenství, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, při obstarávání osobních záležitostí,“ zmínil ředitel farní charity a vzápětí dodal: „Rád bych poděkoval představitelům pacovské radnice a pracovníkům krajského úřadu Kraje Vysočina. Jsou k sociálním službám velmi vstřícní a vždy nás ochotně podporují,“ oznámil ředitel. Mostem mezi potřebnými a těmi, kteří mohou pomoci, jsou nejen na Pacovsku různé charitativní sbírky. Při té hlavní, Tříkrálové, koledníci letos vybrali téměř 55 tisíc korun.

Sbírka šatstva

Od března do konce září charita sbírá ošacení a oděvy. Ty poté putují do broumovské diakonie. „Letos u nás již byli pracovníci diakonie dvakrát a přijedou potřetí. Stále se dobročinné akce setkávají s velkým ohlasem, lidé se sbírkami počítají, volají, kdy budeme vybírat, v čem mají ošacení přinést, zda v krabicích nebo pytlích,“ popsal situaci Miroslav Kokeš.

Nedílnou součástí předvánočního období se stal i Adventní bazárek. Ten se letos uskuteční už potřetí, a to 16. prosince. Bazárek spočívá v tom, že lidé do charity přinášejí ošacení, drobné věci a zájemci si je mohou koupit. Za výtěžek, který bývá zhruba okolo dvanácti tisíc korun, charita nakupuje kompenzační pomůcky.