Počítají s ní na páteční odpoledne, konkrétně pak od 17 do 19 hodin a poté ještě v sobotu od osmi do 12 hodin. Zájemci mohou nosit nepotřebný odpad do sběrného dvora zřízeného v areálu obecního úřadu. „Občané tam mohou odevzdat nepotřebné věci našemu pověřenému pracovníkovi, ale pouze do sobotnho poledne. Poté bude sběrný dvůr uzavřen,“ upozornil rynárecký starosta Pavel Kopecký.

Pod pojmem nebezpečný odpad se rozumí staré ledničky, televizory, počítače, zářivky, autobaterie či pneumatiky. Ty lze samozřejmě přinést pouze bez disků. „Náš dvůr je určený pro domovní nebezpečný odpad, nikoliv ten pocházející z podnikatelské činnosti. Pro ni musí mít každý živnostník zpracovaný vlastní plán odpadového hospodářství,“ připomněl Kopecký.

A když už se mají Rynárečtí jednou točit okolo odpadů, připravili členové tamního Sokola ještě Železnou sobotu. Občané mohou připravit veškeré nepotřebné harampádí před dům, sportovci jej během sobotního dopoledne odvezou.