Cílem je podle autorky scénáře výstavy Marie Fronkové ukázat nejatraktivnější výrobky perleťářů. Výstava začíná šuměním moře a mušlemi, ze kterých místní „čamrdáři“ dokázali téměř na koleně vyrobit i takové skvosty jako perleťový znak města i českého království.

VYstavenY jsou perleťové šperky, legendární perleťový pohár i mapa čamrdářských dílen v Žirovnici. Stroj na vykružování, řezání a vrtání knoflíků na snímku ukazuje kulturní referentka Miroslava Pechková. Muzeum má otevřeno do konce října, denně kromě pondělí od 9 do 16 hodin.

Jan Mazanec