Tato sobota bude v Pelhřimově ve znamení odvozu starých nepotřebných věcí. Od rána budou ulice města brázdit pracovníci technických služeb a železo od příbytků vyvážet.

Do ulic vyjíždí sběrný dvůr

Zároveň dnes v Pelhřimově startuje pojízdný sběrný dvůr. Do přistavených kontejnerů můžete uložit velkoobjemový odpad, dále pak sklo, papír, kovy, plasty, nápojové kartony a bílé sklo. Pracovníci technických služeb odvezou i zahradní a dřevní odpad jako jsou třeba větve krácené na délku jednoho metru, nebezpečné odpady jako olověné akumulátory, zářivky, odpad znečištěný škodlivinami a podobně. Veškerý odpad bude odvezen na základě předložení průkazu totožnosti.

Sběrný dvůr bude v pondělí od 12 do 17 hodin k dispozici v ulici U Elektrárny. V úterý bude kontejner přistaven do ulice U Popovic, ve středu Na Obci, ve čtvrtek v Husově a Žižkově ulici a v pátek v Menhartově ulici a Pod Floriánem.