V závěru občas padají podnětné návrhy. S jednou takovou interpelací přišel v Humpolci tamní zastupitel Václav Kašpar, který upozornil na problémy s množícím se opilstvím v ulicích. „Určitá skupina lidí, kteří budí pohoršení, tu prostě je. Možná, že by nebylo od věci zkusit připravit vyhlášku o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejnosti,” navrhl Kašpar.

Kladivo na pobudy

Jeho návrh nenašel valnou podporu, zastupitelé jej při pracovním hlasování zamítli. Živou debatu o veřejném pořádku ve městě každopádně vzbudil. „Ty problémy tu prostě jsou. Před naším domem na sídlišti polehávají namol opilí pobudové pod stromem každou chvíli. Pokřikují na kolemjdoucí, loudí z nich peníze. A není síly, která by je odtamtud dostala,” přidal se František Karafiát.

Těžko je postihnout

Starosta Jiří Kučera zaujal spíše zdrženlivější postoj. „Jedna věc je vyhlášku připravit, druhá je dohlížet na její dodržování. Městskou policii nemáme, obávám se, že účinnost toho předpisu by beztak byla zanedbatelná,” namítl Kučera. S tím souhlasil i tajemník Jiří Fiala. „Problémové jedince stejně nepostihneme, těm je všechno jedno,” řekl. „Dobře, ale nástroj pro případný postih přece mít můžeme, stejně jako spousta dalších měst,” nedal se odradit Václav Kašpar. Odpůrců tohoto návrhu nicméně bylo více.

„Měli bychom s vyhláškami pokud možno šetřit. Všeho moc škodí,“ vyjádřil se Petr Bendl. Starosta Kučera také připomněl „vedlejší účinky“, s nimiž by se Humpolečtí museli vypořádat. „V takovém případě bychom museli zrušit předzahrádky u restaurací na náměstí. Nevím, co bychom udělali s farmářskými trhy, kde se prodává pivo i destiláty. A pak je tu problém největší, totiž Bernard fest. To abychom zároveň s případnou vyhláškou o zákazu pití alkoholu na veřejnosti zavedli celou řadu výjimek,“ podotkl Kučera. Zastupitelská rozprava se posléze stočila spíše na důslednější dodržování veřejného pořádku jako takového. Závěr však nevzešel žádný.