Přestože měli zastupitelé na autobusy kroužící městem pro letošek připravených 2,4 milionu korun, na svém posledním zasedání pro jistotu přiklepli dalších 300 tisíc. „Čísla z prvního pololetí vycházela hůře než za předchozí období. Souběžně s navýšením částky nicméně pracujeme na opatřeních, abychom další ztrátovosti předešli,” vysvětlil rozpočtovou změnu vedoucí hospodářského odboru Stanislav Kropáček.

Rušení či zdražení

Čtveřice městských autobusových linek, které provozuje pro Pelhřimov řadu let společnost ICOM transport, přepravila od ledna do konce června 132 tisíc cestujících. Skoro polovina z nich nastoupila do linky číslo jedna, která si jako jediná drží pozici, i co do meziročního porovnání tržeb. Zbývající linky pociťují propad cestujících, tím pádem také zvyšující se ztrátovost.

O tom, jak se takové situaci pro příště vyvarovat, se bavili i zastupitelé. „Pro příští rok bychom rozhodně měli přijmout nápravná opatření. Ať už půjde o redukci málo vytížených spojů, případně zvažme zvýšení jízdného,” uvedl Vnislav Jelínek za finanční výbor. Zastupitelka Zdenka Chmelařová navrhla zamyslet se nad změnou vozového parku. „Pokud by ICOM nasadil na skromněji vytížené linky menší autobusy, to by přece mohlo určitou úsporu přinést,“ namítla Chmelařová.

Podle starosty tomu tak není. „Ptali jsme se na to a menší autobus by nám žádnou ekonomickou výhodu nepřinesl. A i kdyby ano, nasadit bychom jej beztak nemohli. Vznikl by nám problém s vozíčkáři či maminkami s kočárky. Městskou hromadnou dopravu jsme lidem garantovali jako bezbariérovou,“ pravil starosta Leopold Bambula.

Vydělávají jen dálkaři či zájezdy

Ten také připomněl, že třistatisícová injekce nijak nesouvisí se smluvní sazbou, kterou si dopravce účtuje za každý ujetý kilometr.
Ta zůstává nejméně do konce roku na 35,57 koruny. ICOM dostává od města pouze takzvanou prokazatelnou ztrátu, to znamená rozdíl mezi skutečnými tržbami a cenou za kilometr.

Jak zdůraznil mluvčí největší dopravní společnosti v kraji Petr Palovčík, ztrátovost v MHD nelze jednoznačně spojovat jen se snižujícím se počtem lidí čekajících na zastávkách či s růstem nákladů.

„Obecně můžeme říci, že vysloveně zisková je pouze zájezdová doprava případně spoje na komerčně zajímavých linkách, například mezi Prahou a Brnem. Pokud se týká městské hromadné dopravy, neznám město, které by na ní vydělávalo. Jedná se o službu pro veřejnost. Záleží pouze na představitelích toho kterého města, jakou částku vyčlení z rozpočtu a nakolik se budou podílet na provozu autobusů cestující,“ shrnul problematiku Palovčík z ICOMu.

Pokud se rozpočtové změny týká, 85 tisíc korun pokryjí zvýšené příjmy z reklam umístěných právě na zastávkách. Zbývajících 215 tisíc korun převedou úředníci ze zůstatku nevyplacených peněz na loňské platy zaměstnanců.

MHD v řeči čísel
Počet přepravených osob 132 127
Plné jízdné platilo 92 690
Poloviční jízdné platilo 18 627
Jízdné zdarma využilo 9 067
Zavazadlo platilo 18
Občanský kupon využilo 11 062
Žákovský kupon využilo 20
Seniorský kupon 37
Údaje mapují první pololetí roku 2011