Cílem projektu, jehož realizátorem je občanské sdružení AISIS, je zvýšit úroveň finančního vzdělávání školáků prostřednictvím specializované výuky.

V praxi to znamená, že se děti učí zodpovědně rozhodovat o finančních záležitostech, seznamují se se základní finanční terminologií, učí se orientovat v nabízených finančních produktech a službách, učí se, kde získávat dostatek důvěryhodných informací, jak se bránit klamavým reklamám nebo jaké mohou být důsledky špatného finančního rozhodnutí.

V Želivě zařadili finanční gramotnost na druhý stupeň, a to od 7. ročníku, kdy se žáci v rámci občanské výchovy seznamují s podstatou, významem a historií peněz. V 8. ročníku pak probírají téma hospodaření domácnosti a výhodné nakupování. Ve druhém pololetí na žáky čeká nákup auta a pokračování světa peněz, podstatná část je věnována ochranným prvkům na bankovkách a euru. „V 9. ročníku plánují žáci dovolenou a pořizují nové bydlení a s tím je spojené téma náklady na bydlení. Na závěr zbývá probrat spoření a investice, smlouvy a důležité téma zodpovědné zadlužování. Některá témata budou zařazena do výuky jako projekty, některá do vyučovacích předmětů,“ nastínila ředitelka Základní školy v Želivě Marie Dolejšová.

Ta dodala, že v dnešní době je finanční gramotnost velice důležitá. „Různými průzkumy se zjišťuje, že plno lidí nemá finanční gramotnost. S tím jde ruku v ruce zadlužování a mnoho dalších problémů,“ doplnila ředitelka.

Děti vyprávějí, popisují a jednají

Proškolení učitelé proto děti učí zodpovědně hospodařit s penězi, to znamená, jak se nezadlužit, jak správně sepsat smlouvu, jak se nenachytat na letáky nebo jednoduché reklamy.

Finanční vzdělávání dětí je postaveno na tom, že děti nenosí informace z rodin do školy, ale naopak. Děti si přináší informace domů. Vyprávějí, popisují, kladou otázky a jednají. „Projekt mi hodně rozšířil obzory. Už vím, jak mám nakládat s penězi a jak jich co nejvíce ušetřit,“ pousmál se čtrnáctiletý Martin Urban z Humpolce, který navštěvuje devátou třídu základní školy v Želivě.

On i jeho spolužáci se aktuálně zabývají koupí auta a světem peněz, konkrétně historií české měny a jak se peníze postupem času vyvíjejí. „Auto by se v žádném případě nemělo kupovat na leasing, ale nejlépe za hotové. Baví mě rozumět penězům,“ podotkl Martin Urban. Jeho spolužačka Tereza Veselá k tomu poznamenala: „Vůbec jsem nevěděla, jak se rozepisuje rozpočet, jak se s ním nakládá. Dozvěděla jsem se, co znamenají jednotlivá pojmenování ve finančnictví. Rodičům jsem párkrát řekla, co zrovna probíráme a třeba mamka taky něco nevěděla,“ zavzpomínala žákyně. „Důležité je, aby si děti uvědomily, že si raději mají vše dvakrát rozmyslet, než aby šly do všeho, jak se říká po hlavě. V dnešní době si musí dávat pozor na reklamy v novinách, na různé nástrahy, které na nás všechny číhají,“ upozornila Marie Dolejšová.

Projekt všem zapojeným školám nabízí systematické vzdělávání školního týmu a dvou vybraných koordinátorů, kompletní metodický materiál, včetně souboru pracovních a informačních listů pro žáky, odborné konzultace, dlouhodobou metodickou a odbornou podporu prostřednictvím projektového webu. Na Vysočině je do projektu aktuálně zapojeno dvanáct škol. V celé republice je to více než sedmdesát škol s více než třemi tisíci žáky z pěti krajů.