„Za výrazný průlom považuji skutečnost, že vedle obecně prospěšné společnosti Čistá Želivka se zavázali do dění aktivněji zapojit dva velcí hráči, jimiž jsou střední Čechy a Praha,“ ocenil senátor Milan Štěch, který jednání vyvolal.

Shodou okolností tito dva největší odběratelé vody ze švihovské nádrže dosud stáli tak trochu stranou. Jejich zájem nikdy nepřekročil hranici slibů. Zásadní díl starostí tím pádem ležel na bedrech představitelů měst a obcí na Pelhřimovsku, Benešovsku a Havlíčkobrodsku. Další důležitý mezník spočívá v tom, že se iniciativy co do zajištění jakosti pitné vody v její největší tuzemské zásobárně chopil stát.

Ministerstvo dodá svého zmocněnce

Taktéž přítomní náměstkové ministerstva životního prostředí a zemědělství se pro změnu zavázali do konce září jmenovat zmocněnce, který bude na prohloubení vztahů mezi jednotlivými činiteli dohlížet. „Vnímám to jako výrazný pokrok. Šlo nám o to, že pokud švihovská přehrada vznikla z rozhodnutí státu, starat se o ni musí v první řadě stát, nikoliv jen obce, jako tomu bylo dosud,“ zdůraznil předseda správní rady sdružení Čistá Želivka a zároveň pelhřimovský starosta Leopold Bambula.

V podobném duchu se vyjádřil i hejtman Vysočiny Jiří Běhounek. „Bez spolupráce centrálních orgánů, hlavního města a Středočeského kraje bychom se nehnuli z místa. Za zřízenou funkci vládního zmocněnce jsem rád nejenom kvůli Želivce. Totéž se týká také vírské přehrady a dalších vodních nádrží,“ podotkl Běhounek.

Ve skutečnosti kráčí i o to vyčlenit peníze, které umožní obcím přijmout taková opatření, aby se jakost vody přinejmenším nehoršila. „Chceme docílit toho, aby se určitá částka z konečné ceny vody vracela zpátky do prvotních zdrojů. To by se týkalo právě i obyvatel středních Čech a Prahy. Pokud se podaří něco podobného prosadit, malé obce a zemědělci už v tom nezůstanou sami,“ doplnil Štěch.