Ke každé zakoupené vstupence jim tam přidají zdarma i počtení na doma v podobě zvláštního magazínu. „Jedná se o časopis mapující nejenom současné rekordmanské dění v České republice, ale také jeho počátky hluboce zasunuté před revoluční rok 1989,“ uvedl jednatel Agentury Dobrý den Josef Vaněk.

Čtenáři tak uvidí například černobílou fotografii kotrmelcového ruského kola složeného ze živých lidí, kteří se v průběhu osmi hodin dokouleli na dvanáct kilometrů dlouhé trase z Křemešníka do Pelhřimova.

Právě tento výkon se stal základním kamenem iniciujícím vznik Muzea rekordů a kuriozit a koneckonců i samotného festivalu rekordů.

Za bratry Lipskými, na věž či na pivo

Dvaaosmdesátistránkový speciál ale neprovádí jenom světem kuriozit. Je zároveň pozvánkou do dalších výstavních síní, třeba té zasvěcené bratrům Lipským. Zmínka zavede výletníky i na vyhlídkovou věž kostela svatého Bartoloměje anebo na pivo Poutník.

Jak lze očekávat, časopis doslova překypuje fotografiemi. „Důraz jsme kladli na exponáty, které návštěvník běžně neuvidí. Buď jsou příliš velké na to, aby se vešly do věžní expozice, nebo putují napříč republikou,“ doplnil Vaněk.

Mínil tím například mramorovou kytaru, již zapůjčil kamenosochař Jan Řeřicha ke koncertování virtuózovi Štěpánu Rakovi. Pochopitelně nechybí ani reportážní rozhovory s vybranými rekordmany.