Právě těmto obětem komunistického režimu v sobotu v klášteře slavnostně odhalí památník. Vězněné duchovní bude připomínat jedna stěna v ambitech kláštera.


Ručně napsaná jména kněží


„Budou na ní ručně napsaná jména všech více než čtyř set kněží a řeholníků, kteří pobývali v želivském koncentračním táboře,“ prozradil správce kláštera František Marek.


„Rozhodli jsme se tímto způsobem uctít památku těch, kteří za zdmi kláštera v minulém režimu prožívali krušné chvíle,“ pokračoval Marek. Součástí památky na vězněné bude také výstavka o internačním táboře.


„Ta návštěvníkům kláštera připomene, jaké nespravedlnosti zde komunistický režim prováděl v letech 1950 -1956 nevinným, bez soudu vězněným lidem,“ popsal správce Marek.


Mezi vězněnými byla řada známých církevních hodnostářů. Nechyběl mezi nimi například kardinál František Tomášek nebo arcibiskup Karel Otčenášek.


Arcibiskup požehná nový památník


„Jeden z vězněných, páter Antonín Šuránek, je autorem veršované části křížové cesty, kterou složil při příležitosti setkání se svými spoluvězni v šedesátém osmém roce,“ doplnil páter Jaroslav Šimek, provisor kláštera a administrátor želivské farnosti.


U příležitosti sobotního odhalení pomníku se v kostele Narození Panny Marie v deset hodin dopoledne uskuteční slavnostní mše svatá za internované kněze a řeholníky.


„Mši odslouží arcibiskup Dominik Duka. Po mši povede ještě vzpomínkovou modlitbu za internované a požehná nový památník,“ prozradil provisor Šimek.
Večer se v kostele Narození Panny Marie ještě uskuteční slavnostní koncert nazvaný Recitál Tomáše Flégra – varhany a musleaar, na kterém zazní díla skladatelů Erbacha, Brixiho Wbyrda a dalších.


Sobotní koncert u příležitosti odhalení památníku vězněným kněžím je součástí festivalu duchovní hudby Musica Figuranta, který želivský klášter hostí po celé letní prázdniny.


„Jedním z nezapomenutelných uměleckých zážitků festivalu bude provedení novodobé premiéry oratoria z želivského kláštera v osmnáctém století, které bylo objeveno v místním hudebním archivu. Koncert se uskuteční poslední srpnovou sobotu,“ pozval závěrem František Marek .