Vytrvalá snaha nese své ovoce, ale pořád je podle jeho názoru co zlepšovat.


S kolika úrazy jste se na oddělení první prázdninový měsíc setkali?
Na jednotku intenzivní péče jsme přijali čtyři děti. Loni jich za stejnou dobu bylo devět. Také na běžném lůžkovém oddělení, kam si někdy chodí ještě poležet i děti z jipky, je situace podobná. V minulém roce bylo pacientů sedm, letos tři. Vesměs tu máme otřesy mozku často zaviněné pádem z kola. Kromě toho se letos mezi pacienty objevila jedna slečna, která se opila, což také spadá do kategorie úrazů a otrav.


Souvisí nižší počet pacientů se špatným počasím?

Špatné počasí se určitě projevilo. Léto tentokrát zatím mezi ročními obdobími na rozdíl od minulých let nedominuje. Máme abnormálně klidný rok. Vzpomínám si, že asi před pěti lety jsme se setkali s opravdu velkým množstvím zlomenin. Jednoznačně to souviselo s pěkným počasím.


Na čí straně je chyba, pokud se dítě zraní?

Za dětský úraz jsou podle mě vždy zodpovědní dospělí, ať už rodiče, nebo řidič, pokud dojde k nehodě. Buď dítě nikdo nehlídá, nebo si nedáváme pozor a ublížíme mu.


Jak účinná je prevence?
Podle statistik se sice úrazům v mnoha případech daří předcházet, ale je stále co zlepšovat. Dospělí podle mě ne vždy myslí na to, že k úrazu může dojít. Máme rezervy jak na poli osvěty, tak i v přímé prevenci. Zlepšení v této oblasti souvisí se sociálními podmínkami. Prevenci úrazů je třeba zaměřovat hlavně do sociálně slabších vrstev. Vyspělejší země na ni kladou větší důraz. Snížení úrazovosti přineslo například povinné používání dětských autosedaček. To samé jsou přilby na kole. Mám radost, když je na malých cyklistech vidím. Rodiče opravdu výrazně více dbají na bezpečnost.


Ochrání cyklistická přilba před úrazem?
Vážnější úraz se stane i s ní, ale helma jej o několik stupňů zmírní. Může dojít k otřesu mozku, ale naštěstí ne k ničemu vážnějšímu jako třeba jeho pohmoždění. Povinné přilby alespoň pro děti bych zavedl i na lyžařských sjezdovkách. Když jedeme v zimě lyžovat, vidím nebezpečí, jaká bez nich lyžařům hrozí. Předpokládám, že se toto opatření brzy objeví, už jsou k tomu znatelné tendence.


Kde jinde se děti mohou zranit?

Za velmi důležité považuji bezpečné prostředí doma. Většina úrazů se totiž stane právě tam, kolem padesáti až šedesáti procent. Nejvíc je třeba dávat pozor na děti v batolecím věku. Ty totiž ještě nemají zkušenosti a nebojí se třeba horkého hrnce s vřelou vodou. Nebezpečná je i taková drobnost jako zvyk pít kávu s dítětem v náručí. Šálek na sebe totiž může snadno převrhnout. Další domácí nástrahy představují třeba varné konvice. Ohrožení na životě při opaření většinou nehrozí, jsou to však nepříjemná zranění. Ze závažných domácích úrazů jmenujme příklady tonutí v domácích bazénech, ale třeba i v okrasných jezírkách. Stačí jen málo vody.


Co děláte pro lepší předcházení úrazům?

Narozené děti při odchodu z porodnice dostávají zdravotní očkovací průkaz. Jeho součástí je i kapitola věnovaná úrazům. Na rodiče naléhám, aby si ji pečlivě přečetli a doma se podle toho zachovali. Je potřeba zabezpečit tepelné zdroje, zásuvky, ostré hrany a schodiště. Velmi nebezpečná věc jsou i obyčejná chodítka. Dítě se v něm může dostat ke schodům a skutálet se z nich.

DOMINIKA DUFKOVÁ