Počet lidí, kteří se o prázdninách jako nezaměstnaní registrují na úřadu práce, je vyšší než loni touto dobou. Vyskytují se mezi nimi také mladí uchazeči o práci, kteří právě vyšli školu. Další se ale teprve přihlásit přijdou.


Jak dokládají statistiky úřadu práce, typický prázdninový uchazeč neexistuje. Kromě zaměstnanců, kteří opouštějí předchozí práci ze subjektivních důvodů, jsou to uchazeči, jimž před prázdninami skončila smlouva na dobu určitou. To se děje například ve školství, ale tito nezaměstnaní mají většinou reálnou naději, že se po prázdninách budou moci vrátit na původní místo.


„Další nárůst je letos způsoben uchazeči, kteří ukončili pracovní poměr v rámci veřejně prospěšných prací u obcí a jejich příspěvkových organizací, ale i u těch je v mnoha případech pravděpodobné, že opět v krátké době nastoupí zpět,“ tlumočil zjištění zaměstnanců úřadu ředitel pelhřimovského pracoviště Josef Hejda.


Poměrně významnou skupinu tvoří podle něho letos i čerství absolventi vysokých škol a mezi uchazeči najdeme i osoby samostatně výdělečně činné, které se rozhodly z nejrůznějších důvodů své podnikání ukončit nebo přerušit.


Více lidí bez práce


V porovnání s loňským rokem se počet nově evidovaných nezaměstnaných za červenec významně zvýšil. Ze 195 vzrostl na 305. Za první srpnové dny se počet dokonce více než zdvojnásobil.


Velká část z těch, kteří se právě zaregistrovali, zůstane v evidenci pravděpodobně déle než pět měsíců. „Zvlášť absolventi škol mívají v prvních měsících větší nároky, někdy možná i trochu přehnané, s délkou evidence a poznáním reality pracovního trhu se ale snižují,“ podotkl Hejda.


Nezaměstnaní, kteří si v době hledání zaměstnání někde přivydělávají, si musí dát pozor na výši svého příjmu. „V době, kdy jsou zaregistrovaní na úřadu práce, mohou pracovat buď na základě pracovní smlouvy na dobu určitou, nebo na dohodu o pracovní činnosti, kde jsou zdravotně a sociálně pojištěni. Pokud přitom ale jejich měsíční příjem přesáhne čtyři tisíce korun hrubého, musí se nechat vyřadit z evidence,“ dodal ředitel.


Ten zároveň zmiňuje i možnost takzvaného nekolidujícího zaměstnání, které je možno vykonávat souběžně s evidencí na úřadu práce. Podmínka příjmu do čtyř tisíc korun hrubého zůstává.


Absolventů škol se na úřad práce o prázdninách tolik, kolik by se dalo čekat, hlásit nechodí. Většinou si totiž ještě nechávají přes léto volno a evidují se až koncem srpna nebo v září.

S přihlášením na úřad se rozhodl počkat i Radim Hodač, který v červnu odmaturoval na střední zemědělské škole. „Prohlížím ale pravidelně nabídky na úřadu práce a také už od června obcházím některé firmy nabízející místo. V polovině července jsem dostal první nabídky zaměstnání, ale nemohl jsem ihned nastoupit. Na prázdniny jsem už slíbil docházet jinam na brigádu,“ svěřil se devatenáctiletý absolvent.


Na práci neklade příliš vysoké nároky, ani nemusí být v oboru. Pokud by žádné zaměstnání po prázdninách nenašel, plánuje přihlásit se na úřad práce. „V záloze mám ale i jiné řešení. Šel bych se vyučit,“ dodal Radim Hodač.


Prázdniny rozhodně nepatří v ohledu k nárůstu nezaměstnanosti k nejsložitějším obdobím. To nastává nejčastěji v posledních měsících roku, kdy se zhoršujícím se počasím končí pracovní poměry sezónním zaměstnancům ve stavebnictví či zemědělství.

DOMINIKA DUFKOVÁ