„Nehoda, v níž by figuroval dětský přípojný vozík, se na Pelhřimovsku zatím nestala. Na silnicích je také potkáváme jen velice zřídka,“ sdělil vedoucí dopravního inspektorátu pelhřimovské policie Rostislav Sůva.

Pokud si však cyklista vozík pořídí, měl by znát stanovisko ministerstva dopravy. O vozíku za kolo se mluví v paragrafu 58 zákona o provozu na pozemních komunikacích. Ministerstvo se odvolává na slova „přívěsný vozík nebo jeho náklad“, z čehož by mělo plynout, že vozík může sloužit pouze k přepravě nákladu.

Ve stanovisku ministerstva se proto dále říká, že zákonná ustanovení nepředpokládají možnost přepravy dětí v přívěsných vozících za jízdní kola.

„Podle názoru ministerstva dopravy, odboru provozu silničních vozidel, je důvod zcela zřejmý, a je jím především bezpečnost přepravovaných osob, neboť cyklista má velmi omezené možnosti sledování situace za sebou a tedy také velmi omezenou možnost reakce na nepředvídané rizikové situace. Především na rušnějších pozemních komunikacích z toho plyne pro přepravovanou osobu i pro samotného cyklistu vysoká míra rizika,“ upozorňuje poslední odstavec.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích výslovně problematiku přípojného vozíku určeného k přepravě dětí neřeší. Diskuze jsou proto plné různých interpretací souvisejících zákonných ustanovení týkajících se například schvalování technické způsobilosti. Přípustnost těchto interpretací nechť určí právníci. Pro cyklistu je ale důležité vědět, že policisté budou přepravu dítěte ve vozíku považovat za přestupek.

„Policista má možnost cyklistu pouze upozornit na nebezpečí, nemusí v každém případě ukládat pokutu. Záleží to na jeho rozhodnutí, přednost ale dáváme preventivnímu napomenutí,“ řekl vedoucí nspektorátu s tím, že pokuta může dosáhnout maximální výše dva tisíce korun.

Ustanovení související s vozíky
Zákon č. 361/2000 Sb., především § 48 a 58
Technickou způsobilost řeší § 30 vyhlášky č. 341/2002 Sb.
Stanovisko ministerstva dopravy, které na výše uvedená ustanovení také odkazuje, je k nalezení na adrese: http://www.mdcr.cz/cs/Media/Tiskove_zpravy/TZ_18_07_2011.htm

Dominika Dufková