Taková voda ale většinou není kontrolovaná. Zahnání žízně z přírodního pramene tak může přivodit i vážné zdravotní komplikace. „Pokud u studánky není uveden provozovatel, který se o ni stará, je lepší se občerstvení z ní raději vyhnout,“ poradila Pavla Moravcová, vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální z hygienické stanice v Pelhřimově.

Jak doplnila její kolegyně z protiepidemického oddělení Lucie Dvořáčková, lidé si pitím vody ze studánek mohou přivodit hlavně průjmová onemocnění, například žloutenku typu A nebo břišní tyfus. „Z osvěžení ve studánce si lidé mohou odnést i leptospirózu, jejíž původci se do vody dostanou prostřednictvím moči hlodavců,“ popsala Lucie Dvořáčková.

Není dobré nechat se ukolébat zdánlivou čistotou vody. I když je průzračná, může obsahovat nebezpečné bakterie. „Mikrobiální kontaminace vody se totiž nedá rozpoznat pouhým okem,“ vysvětlila Dvořáčková.

K některým studánkám si lidé jezdí pro vodu plánovitě. Vyhlášená je například Stříbrná studánka na Křemešníku, kde lze často potkat „poutníky“, kteří si tamní vodu čepují do kanystrů a odvážejí domů, i když Stříbrná studánka patří k těm, které postrádají provozovatele.
„Rozbor jsme v ní ale nedávno dělali, protože se v její blízkosti nachází letní tábor. Testy ukázaly, že studánka má dobrou vodu,“ prozradila Moravcová.

Raději převařit

Jak zdůraznila, lidé by si ale dovezenou vodu měli před konzumací vždy převařit. Její kvalita se totiž může ze dne na den změnit. S tím souhlasí i Pavel Koubek z občanského sdružení Zelené srdce, které se mimo jiné zabývá obnovou studánek na Pelhřimovsku.

„Může se stát, že v blízkosti studánky třeba uhyne nějaké zvíře a do vody se tak mohou dostat nežádoucí bakterie,“ přiblížil Pavel Koubek.

Nebezpečí ale hrozí nejen při pravidelné konzumaci vody, rizikové může být i pouhé jedno napití. „To, zda se člověk může nakazit z jednoho napití, je velmi individuální u každého člověka. Záleží to na stavu jeho imunity a zejména na typu původce infekce, který se ve vodě může nacházet,“ uzavřela Dvořáčková.