Komise v něm vybrala Marii Bohuňovskou z Jihlavy.

O post se ale ucházela i stávající vedoucí Ludmila Marková, která by podle lidí měla v této funkci setrvat i nadále. Na podporu Markové sepsalo několik zájmových organizací a jednotlivců dopisy, aby rada města věděla, jaký názor mají Počátečtí na její práci.

Jeden z dopisů dalo dohromady i mateřské centrum Lvíček. „Napsali jsme radě, že jako mateřské centrum jsme s prací paní Markové velice spokojeni. Velmi nám pomohla, když jsme mateřské centrum v Počátkách zakládali. Myslíme si také, že kultura ve městě pod jejím vedením začala vzkvétat,“ sdělila Lucie Bulíčková z počáteckého mateřského centra Lvíček. S názory lidí výběrová komise souhlasila, ale pouze částečně.

Chybí důvěra

„Ludmila Marková je výbornou kulturní pracovnicí, která dovede zařídit spoustu akcí, ale neumí být zároveň i dobrou manažerkou a rada není zcela spokojená s tím, jak hospodaří s rozpočtem pro kulturu,“ vysvětlil počátecký místostarosta Otmar Krásl, proč se komise ve výběrovém řízení rozhodla pro Marii Bohuňovskou.

S Kráslovými slovy souhlasí i další členka výběrové komise, vedoucí kulturních zařízení v Humpolci Marcela Kubíčková. „Podle mě je paní Marková velice schopnou kulturní pracovnicí. Vycítila jsem ale, že mezi ní a vedením města chybí potřebná důvěra, takže dle mého názoru není dobré, aby zůstávala ve vedoucí funkci,“ vyjádřila se Kubíčková.

Se stanoviskem komise ale nesouhlasí počátecký zastupitel a bývalý vedoucí městského kulturního zařízení Vít Kratochvíl. „Pokud paní Markové vyčetli, že neumí hospodařit s rozpočtem pro kulturu, je nutné říct, že rozpočet pro loňský rok ona nesestavovala. A pokud vím, musela hospodařit s mnohem menším obnosem, než jaký jsem měl k dispozici já, když jsem byl kulturním vedoucím. A paní Markové se navíc podařilo ještě pro kulturu obstarat peníze z různých dotačních titulů,“ podotkl Kratochvíl.

Jak doplnil Otmar Krásl, s místem pro Ludmilu Markovou se na počátecké kultuře ale počítá. „Bude řadovou zaměstnankyní kulturního zařízení, čímž jí odpadnou manažerské starosti a bude se moci věnovat zajišťování akcí,“ uvedl Krásl. Ludmila Marková ale není spokojena s průběhem výběrového řízení. „Podala jsem proto oficiální stížnost na městský úřad,“ potvrdila Marková s tím, že si podpory ze strany obyvatel Počátek a zájmových spolků velmi váží. Její stížností se bude zabývat zastupitelstvo na svém nejbližším zasedání, které se koná začátkem září.