Vyplývá to ze čtvrtečního veřejného projednávání dopadů této pro město důležité přeložky, které uspořádali v radničním zasedacím sále krajští úředníci.

Nejzásadnější připomínky z celého zjišťovacího procesu EIA se týkají vztahu nového obchvatu k sídlištní ulici Táborská.

„Silnice vůči této části města určitý záporný vliv mít bude. Navrhujeme proto v dotčeném místě vztyčit protihlukové stěny. Co nejdůslednější musí být i odvodnění silnice. Všechny negativní vlivy na životní prostředí však zůstávají hluboko v normě,“ ubezpečil zpracovatel projektové dokumentace Tomáš Šikula.

Ten opřel svoje tvrzení i o stanovisko profesora brněnské Masarykovy univerzity Jaroslava Kotulána, odborníka na ochranu veřejného zdraví.
S výjimkou hloučku pelhřimovských úředníků byl na úskalí plánovaného obchvatu zvědavý jediný občan města.

Táborská se bouří

Jakmile vedoucí krajského odboru životního prostředí Jan Joneš otevřel diskuzi, neváhal si Vladimír Kohout říci k záměru svoje.

„Řada lidí z Táborské ulice proti tomuto řešení protestuje. Zvýší se hlučnost, prašnost, navíc tato varianta bude dražší, protože se bude muset při výstavbě zohlednit svahovitý terén. Z našeho pohledu by byla celkově výhodnější rovněž dříve navržená varianta dále od města, tedy vedení silnice víceméně po vrstevnici až za Starým Pelhřimovem,“ pravil Kohout. Odpověděl mu zpracovatel dokumentace Šikula. „My přece nezastíráme, že určité zápory to přinese. Při každé stavbě je někdo dotčený. Vím, že lidi nějaké normy nezajímají, ale my se jich musíme držet,“ zopakoval Šikula s tím, že zhoršení bude spíše otázkou subjektivního pocitu.

Kohout poukázal i na možné snížení hodnoty některých bytů, zejména pak těch s okny namířenými k obchvatu. „Nechci tady nijak napadat váš záměr. Ale pochopte, že z naší strany je znepokojení na místě,“ dodal Kohout.

S poklesem ceny bytů to horké nebude

Na to zareagovala nezávislá zpracovatelka posudku Pavla Žídková s tím, že zjišťovací postupy EIA majetkoprávní otázku v potaz neberou.
Zaměřují se na čistokrevný vztah stavba versus životní prostředí. „Bydlím na Ostravsku, sama jsem si před časem napsala kladný posudek pro přiblížení hlavní silnice k našemu domu. Zhoršení podmínek na pelhřimovském sídlišti opravdu nastane, jakkoliv bude podlimitní. Ale nemyslím si, že kvůli obchvatu nějak dramaticky poklesne cena bytů,“ řekla Žídková. Necelých pět kilometrů dlouhá silnice se napojí mimoúrovňově na stávající táborský hlavní dopravní tah u Starého Pelhřimova a povede okolo sídliště a rybníka Stráž až k Myslotínu.

Tam se počítá s jejím zaústěním do budoucího ondřejovského a ústrašínského obchvatu. Oba by v tu dobu již měly být dávno hotové. Podle plánů se s nimi má začít ještě letos.

Otázkou zůstává, kdy se tak stane i v případě západní větve pelhřimovského obchvatu. Uspokojivou odpověď prozatím nezná nikdo. „Čekáme, kdy ministerstvo dopravy zařadí záměr do své koncepce. V nejbližších pěti letech to ale bude těžko,“ sdělila za Ředitelství silnic a dálnic Marie Toušová.

Co je to proces EIA
– jedná se o posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, upravuje jej stejně pojmenovaný zákon
– postup spočívá v systematickém zkoumání a vyhodnocování možného dopadu určité stavby na životní prostor člověka či přírodu
– cílem procesu je rovněž zmírnit případné nepříznivé jevy natolik, aby vyhovovaly platným hodnotám ⋌zdroj: ministerstvo životního prostředí