Ten glosuje svoji vůli s nadhledem. „Změna je život, s tím nic nenaděláme,“ říká dvaašedesátiletý Teisler klidně.


Co stálo za vaším rozhodnutím odejít z radnice?
Vyžádaly si to okolnosti v naší pekárně. Dostalo se nám velké cti chopit se ojedinělého projektu v republice. Jde o výrobu pšeničných těst vlastně postaru, bez jakékoliv konzervace. Stojí za tím spousta práce, stejně tak tomu bylo i na radnici. Já jsem zvyklý dělat věci naplno. Věnovat se něčemu jen na půl, v tom nevidím žádný smysl.


Mluvilo se také o tom, že byste mohl být takzvaným neuvolněným místostarostou.
To byla asi jediná možnost, jak obě věci skloubit. Na schůzce představitelů jednotlivých politických stran ale převážil názor, že místostarosta by měl pracovat na plný úvazek. Přece jenom město naší velikosti spravuje ohromný majetek, vyžaduje to spoustu úsilí i času.


Nakonec jste se rozhodl upřednostnit pekárnu. Co převážilo?
Zrálo to ve mně pár měsíců. Jde o to, že město mám rád. Pekárně jsem ale přece jenom zasvětil skoro celý život, je tak trochu mým dítětem. Také jsem nechtěl setrvávat na radnici za každou cenu, to by byl holý nesmysl. Hlavně jsem si ale říkal, že pokud mám odejít, musím to udělat zavčasu. To proto, aby můj nástupce měl dostatek času se v nové úloze rozkoukat a něco dokázat.


Pokud si vzpomínám, vy jste ostatně o jakési půlroční „zkušební době“ hovořil už při svém nástupu do funkce.
Je tomu tak. Přišel jsem z podnikatelského prostředí. Vlastně jsem tehdy pořádně nevěděl, co mě čeká.


A jakou zkušenost si odtamtud odnášíte?
Každá životní zkušenost je k něčemu dobrá. Ačkoliv jsem se i na radnici zabýval investicemi a technickými záležitostmi, přece jenom se jednalo o úplně jiný systém práce. Všechny ty komise, rada, zastupitelstvo. Tohle v podnikatelské oblasti prakticky neřešíte. Ale nemohu říci, že by mě to nebavilo. Panovalo tam příjemné prostředí, na úřadě pracuje spousta šikovných lidí. Spíše mě napadá jiný úhel pohledu.


Jaký?
Spíše jsem měl více „bojovat“ o to, abych se místostarostou nestal. Přece jenom bylo dopředu jasné, že jednou přijde okamžik, kdy se budu muset něčeho vzdát. A to rozhodnutí bolí, ať už by bylo jakékoliv.


Zůstanete alespoň zastupitelem, případně radním?
Ne, odejdu ze všech funkcí. Strana TOP 09, za kterou jsem jako nestraník ve volbách kandidoval, se rozhodla obsadit mé místo v radě i zastupitelstvu jiným členem. Považuji to za logické, tudíž pochopitelné. Hlavně jsem ale rád, že moje rozhodnutí skončit nijak neotřáslo radniční koalicí. To je pro nejbližší budoucnost města hodně důležité.


Pokud se tedy ohlédnete za sebe, nelitujete teď svého kroku do komunální politiky?
Rozhodně ne. Měl jsem šanci poznat, jak to na úřadě chodí. Sluší se poděkovat mým dnes již bývalým spolupracovníkům. Ať už přímo ve vedení města, v radě, či úředníkům. Potěšila mě i podpora ze strany občanů, snad to moje krátké místostarostování tedy nebylo úplně zbytečné. Ale nedá se nic dělat. Změna je život.