Nevadí, že je neznáte, ani oni neznají vás. Jen by rádi ukořistili trochu vašeho času, aby vám mohli povyprávět o výhodách vstupu do nějaké té církve či sekty.


Tito podomní obchodníci s vírou vám slibují zářnou budoucnost v království nebeském, pokud se na „pouhý“ zbytek současného života přidáte k nim. Budete vést v úctě a patrnosti toho či onoho boha a vzdáte se nejrůznějších radostí či starostí. a v mnoha případech postoupíte majetek pro „blaho“ církve.


Praktiky těchto poslů se často mnoho neliší od praktik prodavačů vysavačů a jiných „nezbytných“ užitečností. Akorát při koupi pochybného vysavače přijdete „pouze“ o peníze. Pokud se upíšete „bohu“, můžete leckdy ztratit mnohem víc.