Reakcí na ně byly petice, demonstrace a otevřený protest ze strany krajských gymnázií. Březnové zastupitelstvo kraje Vysočina pak rozhodlo o změně harmonogramu plánovaných opatření.


Radní si nejdříve utřídí stanoviska


Nyní se zdá, že se vše vrací na začátek. Radní pro oblast školství Marie Kružíková si vzala čas.


„Přímo jsme vybídli školy a zástupce měst, aby se k materiálu vyjádřili. Kromě jejich připomínek či stanovisek jsme obdrželi i různorodé názory od dalších občanů. Konkrétních připomínek k textu vlastního návrhu jsme však obdrželi velmi málo. Tyto připomínky a názory je potřebné zpracovat a utřídit, aby je měli k dispozici zastupitelé při svém rozhodování,“ uvedla Marie Kružíková.


Humpolecké gymnázium, které v únoru iniciovalo demonstraci, k němuž se přidala další gymnázia z kraje, ustoupit nehodlá. „Dostáváme se na samotný počátek, kdy byla tato diskuze nastavena a proti které vznikly protesty. Nyní se potichoučku prosazuje to samé. Radní nás vyzvala, abychom se se zemědělkou sloučili, dokud je čas. Jinak by na nás dopadla opatření, na kterých se zastupitelstvo usnese v červnu, tedy rušení víceletých gymnázií,“ řekla ředitelka Hrdličkova gymnázia Hana Havelková s tím, že na sloučení přistoupit nehodlá.


Pokud by se osmileté studium na humpoleckém gymnáziu zrušilo, škola by se zmenšila o třetinu. Podle Marie Křižíkové se celkovým poklesem žáků snížila i možnost výběru primánů do víceletých gymnázií.


Ta se pak stávají spíše alternativou plnění povinné školní docházky než místem vzdělávání mimořádně talentovaných dětí. „Jejich síť je samozřejmě možné ponechat beze změn, ale je také možné uvažovat o jejich pozitivních a negativních vlivech, o účelnosti využití mzdových prostředků a využití prostor ve školách zřizovaných krajem a městy,“ řekla Kružíková.


Ředitelé: Takové rozhodnutí chce čas


Ta také dále připomněla, že žádná z variant však dosud nebyla předložena k projednání, posouzení a rozhodnutí krajským zastupitelům.
Ze strany ředitelů gymnázií zaznívá skepse ohledně načasování změn na červen.

„Myslím, že v červnu se to neodhlasuje. Jednak proto, že bude těžké stihnout připravit podklady pro tak závažná rozhodnutí a jednak stále doufám, že se krajské zastupitelstvo bude řídit zdravým rozumem. Takto radikální změny ve školství není možné dělat beze změn ve školském systému, bez odzkoušení státních maturit a tak dále,“ konstatovala Havelková.


Podle kraje však byla všechna opatření navrhována tak, aby se přímo nedotýkala současných maturantů či nenarušila průběh přijímacího řízení a aby byl dostatečný čas k jejich realizaci.


Kružíková navíc vnímá státní maturity a standardizované ověřování výsledků na konci obou stupňů základních škol jako centrální podporu v úsilí krajů v řešení složité situace.