Město proto dlouhou dobu zvažovalo, jakým způsobem situaci vyřeší. Na mysl přicházely dvě varianty provozu.

Žádné domněnky či pocity, ale fakta

Buď obě školy sloučit a vyhlásit výběrové řízení pouze na jednoho ředitele nebo vše zanechat při starém a mít jako doposud dva ředitele.
„Velký prostor jsme věnovali diskuzím. Kvůli tomuto problému se uskutečnily dvě pracovní schůze zastupitelstva a tři schůzky na základních školách. Výměna názorů byla někdy ostřejší,“ zavzpomínal starosta Pacova Lukáš Vlček.

Ten zároveň dodal, že od začátku jednání byl zásadně proti tomu, aby se jakékoliv rozhodnutí udělalo pouze na základě domněnek či pocitů. „Zajistili jsme si relevantní data, jako je demografický vývoj, tedy potenciální počet dětí, které v následujících šesti letech nastoupí do našich základních škol. Propočítali jsme finanční náročnost jednotlivých variant provozu,“ zdůraznil Lukáš Vlček.

Po leckdy bouřlivých diskuzích nakonec padlo jasné stanovisko. V Pacově budou nadále dvě základní školy, každá s vlastní právní subjektivitou. „Myslím si, že je to rozumné řešení. Dětí je dostatek a podmínky jsou tedy odpovídající. Uvidíme, jak se situace vyvine postupem let, ale to je vzdálená hudba budoucnosti,“ domnívá se ředitel Základní školy Za Branou Jindřich Smrčka.

Školství stojí a padá s porodností

Jeho kolega ze ZŠ Náměstí Josef Seidl považuje tento krok za odložené rozhodnutí. „Pokud nenastane v Pacově a blízkém okolí výraznější nárůst porodnosti, postupem času se školy sloučení zřejmě nevyhnou,“ mínil ředitel školy Seidl.

Ten pozoruje pozvolný úbytek školáků už řadu let. „Mívali jsme tu dvě paralelní třídy. Nyní zbylo po jedné, a ještě není zcela naplněná. Pokud navíc zůstane ve městě víceleté gymnázium, nebude snadné kapacitu všech škol naplnit,“ dodal Seidl, který koncem školního roku odchází do důchodu.

Město v nejbližší době vyhlásí dvě výběrová řízení. „Rozhodnutí musí padnout v květnu, aby si nové vedení od stávajících ředitelů převzalo veškerou agendu,“ uzavřel starosta.