Názvy třiadvaceti přednášek jejich velkého pelhřimovského setkání, které začíná dnes v poledne a potrvá do pátku, toho nezúčastněnému člověku mnoho neřeknou.

Pro samotné pracovníky v nejrychleji se rozvíjejícím zobrazovacím odvětví ale mají výjimečný přínos. Právě začínající konference patří k těm nejvýznamnějším na českém i slovenském území. Mezi sedmdesáti přihlášenými hosty nechybí ani naprosté špičky tohoto oboru.

„Cílem semináře je přiblížit směr vývoje nukleární medicíny a upozornit na nové poznatky, kterým je nutné věnovat pozornost v každodenní práci,“ shrnul hlavní úkoly Milan Šimánek, který jakožto primář dotyčného oddělení v pelhřimovské nemocnici konferenci společně se svými kolegy připravuje.

Jednoduše řečeno, fyzikové se budou bavit o tom, jak využít stále dokonalejších zobrazovacích vyšetření a přístrojů k tomu, aby co možná nejkvalitnější výstupy umožnily lékařům učinit správné závěry.

Pelhřimovská nemocnice shodou okolností patří z tohoto úhlu pohledu k těm lépe vybaveným pracovištím. A primář tamního oddělení se projde k řečnickému pultu v propůjčené zasedačce městského úřadu hned dvakrát.

Nedostatek pohybu lékařům nehrozí

Nejprve pohovoří o pokroku v radiačně navigované chirurgii. Týká se to zejména operací zhoubného nádoru prsu, při nichž mají v pelhřimovské nemocnici kromě desetiletých zkušeností také výborné výsledky. Druhým velkým tématem je ochrana pacientů i pracovníků před účinky nezbytného ionizačního záření.

Účastníci se ostatně v pátek dopoledne vypraví na prohlídku oddělení nukleární medicíny v opravené nemocniční budově osobně.
Právě stěhování početné skupiny lidí po městě dělá pořadatelům setkání těžkou hlavu. Pelhřimov totiž nepatří z pohledu kongresové turistiky k městům zaslíbeným.

„Dokud fungoval hotel Rekrea, všechno bylo v nejlepším pořádku. Nyní je to organizačně složitější,“ připustil Jaroslav Novotný z pořadatelského výboru, jinak technik tamního oddělení.

Fyzikové si budou povídat v sále radniční budovy v Pražské ulici. Obědy a večeře jim uvaří v hotelu Slávie. Nejzapeklitější to bylo s ubytováním. „Místo ve všech zdejších hotelech a penzionech jsme předběžně pro jistotu zamluvili již v listopadu,“ dodal Novotný.
Pracovníci oddělení nukleární medicíny se do Pelhřimova vypravili již před rokem. Tenkrát mluvili o Parkinsonově chorobě.