Už to vypadalo, že se generace rybářů a chatařů dočkají očisty nádrže letos, ale nejspíš budou muset ještě nějaký čas vydržet. Projektovou dokumentaci, rozbory bahna i stavební povolení má rozsáhlý projekt za sebou. Od startovní čáry ho zatím dělí finanční podpora. Náklady velké akce jsou totiž předběžně vyčísleny na sumu 370 milionů korun.

Na mrtvém bodě

„Předpokládané financování této akce mělo jít z programu Ministerstva zemědělství, Podpora zvyšování funkčnosti vodních děl. V současnosti nejsou žádosti o dotace z tohoto programu přijímány z důvodu nedostatku finančních prostředků. Realizace stavby je tak nyní projednávána v souvislosti se zajištěním financování,“ odůvodnila stav, který je teď na mrtvém bodě mluvčí Povodí Vltavy Michaela Pohůnková.

Podle starosty Sedlice Aloise Vacka se o bagrování přehrady uvažovalo už koncem 70. a počátkem 80. let. „Režim kvůli tehdejší technologii vůbec nepočítal s tím, že by se sedimenty rozprostíraly po zemědělských pozemcích. Uvažovalo se o tom, že by se v Sedlici udělaly biologické rybníky, kam by sací bagry bahno ukládaly. Skončilo to tím, že nebyly finance,“ zavzpomínal Vacek.

Sám věří, že nyní už akce na mrtvém bodě zůstat nemůže. „Jsem optimista. Když už vybagrovali přehradu Malou, musí začít i na Velké, protože kdyby přišly silné přívaly dešťů, začala by se Malá přehrada opět zanášet a práce by vyšly vniveč. Nehledě na to, že všechna povolení, komplikovaná vyjádření, už dospěla ke shodě všech zúčastněných stran, což muselo stát mnoho úsilí,“ konstatoval Vacek.
V katastru, kde je 215 chat, je odbahnění jednomyslně vítáno.

David Zvolenský se jezdí rekreovat na „Potočinu,“ alias „Medvědí zátoku“ na přehtradě už od malička. „Prý zase nejsou peníze. Už je to asi po jedenadvacáté, co tohle slyším a jsem opět zklamaný. Zátoka, kam jezdíme na chatu už v podstatě neexistuje a to jsme se tam jako děti koupali pořád. Teď máme chatu u vody, ale koupat se musíme jezdit jinam,“ posteskl si Zvolenský s tím, že čistá přehrada by celou oblast výrazně oživila a přilákala do regionu více turistů.

Jen začít

S dotazy chatařů na odbahnění se nyní starosta Vacek setkává neustále. „Nikdo by v žádném případě neprotestoval. Rekreační oblast by tím ožila,“ potvrdil Vacek, který si dosavadní spolupráci s Povodím Vltavy pochvaluje.

„Jejich přístup je příkladný. Úzce spolupracují s obcí a dobře informují o technologickém postupu vyvážení. Vše už také mají předjednáno s majiteli pozemků,“ doplnil starosta. Celý projekt bude sestávat z příjezdové komunikace, překladiště na pravém břehu a samotného odbahňování.

„Nánosy budou těženy drapákem umístěným na plavidle. Vytěžené bahno bude po vodě přepraveno k překladišti a následně odváženo na dohodnuté zemědělské pozemky a poté rozhrnuto a zapraveno do půdy. Navržená technologie je již projednána a provedeny byly i rozbory bahna z nádrže i rozbory půdy na pozemcích určených k ukládání,“ sdělila za Povodí Vltavy jeho mluvčí Pohůnková a dodala, že na příjezdovou cestu i překladiště už mají stavební povolení.

Na uskladnění bahna je připraveno zhruba 200 hektarů zemědělských pozemků. „Ohlášení odbahnění vodoprávnímu úřadu včetně potřebných projednání již proběhlo,“ uzavřela kapitolu příprav Puhůnková. Kapitola financování však zůstává prozatím otevřená a stovky rekreantů mohou, byť s mírným optimismem, vyčkávat očistu své přehrady dále.