Nejčastější obranou takovýchto řidičů jsou výmluvy. Invalidé totiž na rozdíl od ostatních řidičů nemusí za parkování platit. Mají totiž ze zákona vyhrazen určitý počet parkovacích míst.

„Ve větších městech se nám už mnohokrát stalo, že jsme chtěli zaparkovat na místech pro invalidy, ale těsně před námi tam vjelo a zastavilo vozidlo, ze kterého vystoupili tři zcela zdraví lidé,“ poukázala vedoucí Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina Dagmar Vaněčková, která má postiženého bratra.

Získat kartičku s vyobrazením vozíčkáře mohou žadatelé s průkazem ZTP (zvlášť těžce postižený) nebo ZTP/P (zvlášť těžce postižený s průvodcem).

Represe: pokuty, zákaz řízení

Pokud se stane, že řidič parkuje na dostatečně označeném místě pro invalidy neoprávněně, tedy bez karty za oknem, předávají policisté celou věc příslušnému správnímu orgánu.

„V těchto případech pak řidičům hrozí pěti až desetitisícová pokuta. Při správním řízení může motoristům hrozit i sankce od šesti do dvanácti měsíců zákazu řízení,“ vysvětlil vedoucí Dopravního inspektorátu pelhřimovské policie Rostislav Sůva.

Ten dále dodal, že pod stejným ustanovením je upraven zároveň přestupek spočívající v neoprávněném užití označení O1 na vozidle. „Sankce jsou stejné. Z tohoto důvodu by měl řidič takto označeného automobilu při parkování na takto vyhrazeném parkovišti dbát na to, aby se ve vozidle nacházela, nastupovala nebo vystupovala, osoba, pro níž bylo označení O1 vydáno,“ dodal Rostislav Sůva.

Policisté se věnují jak kontrole parkování na vyhrazených parkovištích s označením O1, tak i skutečnosti, zda bylo tohoto oprávnění užito oprávněně.

Místa blokují vědomě

Skandální případy, kdy auto stojí na vyhrazeném stání pro invalidy, jsou v regionu na denním pořádku. Někteří řidiči se dokonce ani netají tím, že na místech pro postižené parkují. „Dvakrát se mi stalo, že jsem potřeboval vyřídit neodkladné záležitosti. Nebylo nikde místo, tak jsem na deset minut zaparkoval na místě pro invalidy. Jsem si vědom toho, že je to chyba, ale bohužel to v tu chvíli jinak nešlo,“ přiznal svou chybu Jan Blažek.

Další řidič, který parkoval u obchodního domu na Pražské ulici k tomu dodal: „Jsem řidič z povolání a s touto situací se setkávám poměrně často. Co vidím, tak většinou na místech pro postižené parkují bohužel mladí lidé,“ řekl motorista, který si však nepřál zveřejnit své jméno.

„Klienti si poměrně často stěžují, že když vlastní kartu ZTP a chtějí zaparkovat na pro ně vyhrazeném parkovišti, tak nemohou, protože tam parkují jiní „zdraví“ řidiči. Tuto výsadu bohužel zneužívá mnoho lidí. Jediní, kdo je mohou pokutovat, jsou policisté,“ uzavřela Dagmar Vaněčková.