Ten byl po těžko pochopitelných obstrukcích Městského soudu v Praze napodruhé zaregistrován 15. března.

„Účel zřízeného nadačního fondu svým obsahem nenaplňuje podstatu obecně prospěšného cíle ve smyslu zákona o nadacích a nadačních fondech,“ psalo se ve zdůvodnění Městského soudu v Praze při první neúspěšné registraci fondu. Usnesení podepsala vyšší soudní úřednice Romana Janečková.

„Žijeme ještě stále v Česku, nebo už jsme v Burundi,“ reagoval Stanislav Bernard. „V názoru soudní úřednice se zrcadlí nevídaná hloubka občanské negramotnosti, a to v jedné z nejdůležitějších oblastí státní správy,“ řekl další člen rady nadace, moderátor Jan Kraus.

Zakladatelé chtěli svůj záměr v boji proti korupci realizovat hned. Proto založili jiný nadační fond pod názvem Nadační fond pro boj proti korupci.

Páteř hodnot, etiky

V jeho zřizovací listině je už jednoznačně stanoveno, že bude podporovat budování etických hodnot ve společnosti a též podporovat odhalování korupce. I přes další požadavky soudu například v podobě nutnosti ověření akademických titulů zakladatelů fondu, se podařilo novou protikorupční platformu založit.

Jejím hlavním iniciátorem je úspěšný podnikatel a matematik Karel Janeček, předseda představenstva firmy RSJ. Prvním bodem činnosti fondu bude odměňování lidí, kteří prokáží osobní odvahu, zdokumentují a prokáží korupci na konkrétním místě. „Tito lidé jsou skoro vždy následně perzekvováni. Správní rada bude rozhodovat o tom, komu pomoci. Dále budeme vypisovat granty pro investigativní novináře, policisty a všechny lidi, kteří budou ochotní se zapojit do boje proti korupci,“ vysvětlil Bernard.

Zakladatelé chtějí současně vyvíjet tlak na politiky, aby činili nezbytné legislativní změny. Dále budou požadovat dotáhnutí řady korupčních případů. „Zároveň chceme rozvinout diskuzi o národních hodnotách. Do té bychom chtěli zapojit všechny lidi z této země, aby zde vznikla nějaká etická páteř, podle které by se mohli lidé nějakým způsobem řídit,“ dodal Bernard.