Jádrem diskuze o podobě vnitřního města nyní bude prostranství před právě vznikající monumentální stavbou kongresového centra, které se město chystá řešit už tento rok.

Od Baronky k Bille

Úpravy by měly být první skromnější etapou odvážného plánu, který by v jednotném urbanistickém rázu v budoucnu pojal prostranství před kinem, ulici Žižkovu, Husovu a Nerudovu až k Bille.

„Kdyby vše stoprocentně klaplo, tak by se mohlo začít v září. Ovšem je zde spousta neznámých ve fázi přípravy, například výběr zhotovitele,“ dovolil si prognózu místostarosta Květoslav Namyslo.

Podle starosty Jiřího Kučery vyplyne z první fáze trend, kterým by se mělo pokračovat v dalších částech řešeného území. „Asi se to potáhne léta, je to o velkých penězích. Mělo by to dostat nějaký jednotný urbanistický ráz,“ zmínil starosta.

Žula, zeleň a vodní prvky

Původní urbanistické řešení prostranství těsně před kongresovým centrem, na které město participuje, navrhl současně architekt budovy Luděk Rýzner. Minulá stavební komise však chtěla v prostoru více parkovacích míst, čímž se nerespektoval architektův urbanistický zájem, který by s masivní budovou korespondoval. „Nyní se to doladilo na určité kompromisní řešení, kde z devadesáti procent převládá urbanistický zájem, který původně OK Plan měl,“ dodal Kučera.

Příznivci žuly mohou být pro začátek potěšeni. „Prostranství bude v kostkách, možná se použijí různé rozměry a barevné odlišení. Na tom už jsme se víceméně shodli. V projektu jsou navíc vodní prvky v podobě omývaných žulových kvádrů. Samotné komunikace se pak budou řešit až v dalších etapách,“ uvedl Květoslav Namyslo.

V souvislosti s úpravami vyvstává ve městě diskuze o historickém jádru města a jeho vymezení. To, zdali používat na komunikacích asfalt nebo o něco hlučnější kostky, se ukázalo být klíčovým rozporem už při stavbě kruhového objezdu na Masarykově náměstí.

Je dost odborníků?

Problém by také mohl představovat nepříliš dostačující počet odborníků v nedávno vzniklé patnáctičlenné Komisi pro rozvoj města, která podává návrhy jako poradní orgán.

V komisi jsou zastoupeni pouze dva architekti, Martin Franěk a Zdeněk Závodský. Město také úzce spolupracuje s Luďkem Rýznerem a tvůrcem územního plánu Miličem Maryškou.

Budoucnost velkých plánů bude záviset především na financích a možnostech městské kasy. Operační program jihovýchod, ze kterého město v minulosti čerpalo, je pro letošek a nejspíš i do budoucna pasé.