Vše se odvíjí od získání dotací. Město proto v nejbližší době podá na Státní fond životního prostředí tři projekty. Ty se týkají právě kompletní revitalizace zeleně, především pak alejí v Jetřichovské či Starodvorské ulici.

„Jeden z projektů se týká zámeckého parku, který bychom chtěli kompletně upravit, prořezat stromy, dendrologicky ošetřit, prostě udělat větší generálku. Zároveň bychom tam provedli novou výsadbu stromů,“ nastínil plány starosta Pacova Lukáš Vlček.

Další dva projekty jsou zaměřeny na celé město, na úpravu větších shluků stromů, stromořadí, menších parčíků. Jedná se o dendrologické ošetření stromů, prořezání suchých či poškozených větví, pokácení nebezpečných či nemocných stromů a dosadbu nové zeleně. „Ošetření stromů je finančně náročná záležitost. Úprava jednoho vzrostlého stromu může stát i několik desítek tisíc korun. Záleží na rozsahu úprav,“ přiblížil starosta s tím, že na území města se nachází stovky vzrostlých, starých stromů.

Stejně jak v předešlých letech, tak i letos radnice uspořádá v rámci revitalizace zeleně veřejnou debatu. „Názory našich občanů nás zajímají,“ zdůraznil Lukáš Vlček.

Sídliště prozářila nová zeleň

Kompletní revize zeleně se už v loňském roce dočkala Sídliště Míru a Za Branou. Pracovníci tamních technických služeb tam porazili starou, nevyhovující zeleň, která byla například napadena kůrovcem a vysadili nové, většinou listnaté stromy. Nová zeleň byla vysazena také v blízkosti kontejnerových stání, v okolí parkovišť a v místech obtížně přístupných pro sekání trávy.