Páteční snídaně v kavárně U Koně byla „vydatnější“ než kdy předtím. Na přetřes se dostala otázka budoucnosti tamního gymnázia. „Devátého března to budou dva roky, co se takto scházíme. Tak bouřlivá debata tu ale ještě nebyla,“ přitakal předseda humpoleckého podnikatelského spolku Milan Dočkal.

Ať rozhodnou čísla

Humpolecké školství není lhostejné ani živnostníkům. A pohlížejí na věc vlastní optikou. Mezi odpůrce rozhodnutí učiněných od stolu patří také Pavel Hrala.

„Je jasné, že středních škol je vzhledem k počtu dětí moc. Kraj jako zřizovatel má svaté právo školy zavírat. O tom, která to bude, ale přece musí rozhodnout měřitelné ukazatele, tedy ekonomika či výsledky toho kterého zařízení,“ namítl Hrala.

Proti zrušení osmiletého gymnázia se postavil i Václav Kašpar. „Smutné na tom je ale to, že co se rozhodne na ústředí, to se také nakonec stane. Tuto historickou zkušenost již známe z mnoha oblastí,“ připomněl Kašpar. A protože se po městě stačila rozšířit spousta „zaručených informací“, pozvali podnikatelé ke stolu také starostu.

Ten měl nad talířem s vejci na špeku co vysvětlovat. Mimo jiné i fámu, že prosazuje zrušení gymnázia. „To je samozřejmě hloupost. Sice nepatřím k obhájcům současného stavu osmiletých gymnázií, které dávno neplní svoji historickou úlohu, ale pro zrušení humpolecké osmiletky jsem rozhodně nehlasoval,“ ubezpečil Kučera a odkázal na sedm bodů středečního usnesení humpolecké rady, které podnikatelé dostali k prohlédnutí taktéž.

„Nemusíme mít na všechno jednotný názor, a v určitém ohledu jej se starostou nesdílíme ani v otázce školství. Nicméně považuji za užitečné, pokud si takhle zpříma ujasníme, co je a co není pravda. Okolo gymnázia toho v poslední době zaznělo opravdu hodně,“ poznamenal Dočkal.

Přislíbili pomoc

Humpolečtí podnikatelé se shodli na tom, že nejméně po dvou třídách čtyřletého gymnázia musí ve městě do budoucna zůstat stůj co stůj.
Většina z nich dokonce přislíbila peněžní podporu pro případ, že by škola skutečně čelila hrozbě uzavření a zřizovatelsky se jí ujalo město.

Pavel Hrala se dotkl také celkového náhledu na osmiletá gymnázia. „Někde jsem si přečetl názor, že kvůli nim mizí ze základních škol elita a průměrné žáky pak nemá kdo táhnout. Slůvko elita bylo opatřené uvozovkami, které bych naopak odstranil. Právě, že je třeba nastavit celý systém tak, aby nadané děti měly šanci stát se ještě nadanějšími. Opačně, tedy vstříc průměrnosti se přece uvažovalo za minulého režimu,“ vyslovil se manažer Hrala. Podnikatelé v pátek „snídali“ dvě hodiny.