Objevují se i jména exotická a inspirovaná současnou kulturou. Jejich výskyt však není masový. „Jedná se o ojedinělé případy. Loni matky v regionu daly dětem například jména Rosa či Samantha,“ přiblížil vedoucí správního oddělení pelhřimovského městského úřadu Petr Holkup.

Na vrcholu popularity chlapeckých i dívčích jmen se kromě již zmiňovaných stále drží Vojtěch, Jakub, Lukáš, Adéla a Barbora.
Na Pelhřimovsku se loni narodilo 639 dětí, což je o deset více než v roce 2009.

Moderní jména jsou stále in

Mnoho rodičů se snaží dítěti vybrat zajímavé a netuctové jméno. Příkladem je Adriana či Liliana. „Při rozhodování, jaká jména dám svým dětem, jsem se řídila především tím, aby nebyla moc běžná a hlavně cizí. Děti jsou křtěné a mají, myslím, hezká česká jména. Syn se jmenuje Vojtěch Vítězslav a dcera Magdaléna Eva,“ vylíčila maminka dvojčat Kateřina Slezáková z Pelhřimova. Ta vzápětí dodala, že se jí některá moderní či exotická jména líbí, ale svým dětem by je nedala.

Nastávající maminka Marie Roubíčková z Pelhřimova nemusela dlouho hledat v kalendářích a knihách. To správné jméno pro svého syna měli s manželem vymyšlené hned.

„Ze začátku jsme se rozmýšleli mezi Patrikem a Jakubem. Pak jasně zvítězil Kubíček. Myslím si, že u nás máme dost krásných českých jmen, tak proč hledat v jiných vodách. Byť jsou některá cizí jména pěkná,“ domnívá se Marie Roubíčková. Ta narození syna očekává v dubnu.

Česká klasika

Lidé se právě stále častěji vrací ke klasickým českým jménům, která se u nás v dřívějších dobách hojně užívala. „Z těchto jmen loni rodiče nejvíce dávali jména Jan, Tomáš, Jakub, Adam, Matěj, Jiří, Martin, Václav, Štěpán či Ondřej,“ dodal Petr Holkup.

U dívčích jmen tomu tak není. Kromě jmen jako Barbora, Kateřina, Anna klasická jména u nás dříve hojně užívaná moc nenajdeme. „Například jméno Marie bylo v loňském roce do pelhřimovské matriky zapsáno pouze dvakrát. Stejné to bylo i se jménem Alžběta. Třeba Dorotu, Hanu, Evu, Antonii nebo Jiřinu rodiče zapsali pouze jedenkrát,“ poznamenal Holkup. Podle zákona o matrikách, jménu a příjmení není možné zapsat dítěti jména jakkoliv zkomolená, zdrobnělá a domácká.

Nezvyklé jméno vyřeší posudek

„Správnost zápisu si ověřujeme v nejnovějším vydání publikace Jak se bude vaše dítě jmenovat od Miloslavy Knappové, která je naší přední odbornicí na výzkum osobních jmen. Kniha je na matrice k dispozici všem budoucím rodičům,“ dal na vědomí vedoucí správního oddělení.

Pokud se stane, že si rodič vybere jméno, které v této knize není uvedeno, musí to vyřešit přes znalecký posudek. Před několika lety byly velkým hitem jihoamerické telenovely. Maminky si tak z porodnic odnášely malé Esmeraldy, Cassandry nebo Angeliky. Vliv televize se projevil i v nárůstu výskytu jmen Kevin či Pamela. Podle matrikářů je tato vlna dávnou minulostí.