Ani jedna z nich nebyla vzata zpět. Představitelé kraje i ministr označují Nemocnici Pelhřimov jako jedinou schopnou poskytnutí intenzivní péče a ARO v kraji. Samotní lékaři jsou v tomto ohledu daleko skeptičtější.

„Pokud nedojde k dohodě, bude mít nemocnice velký problém zajistit akutní péči jenom v rámci Pelhřimovska. Rozhodně nemá síly na to, aby zvládla celý kraj. To je absolutně nemožné. To, co proběhlo v médiích, bylo do určité míry zkreslené. Rozumím snaze státní správy v této situaci podávat optimistické informace. Myslím si však, že situace je tak vážná, že to není rozumné,“ sdělil zástupce primáře ARO a předseda pelhřimoského lékařského odborového klubu Josef Suk.

Na ARO podali výpověď čtyři z deseti lékařů. Z chirurgie odchází osm ze třinácti lékařů. V případě, že by nikdo výpovědi nestáhl, ocitla by se v kolapsu gynekologie, odkud odchází šest ze sedmi lékařů.

„Počet výpovědí není tak velký, aby ohrozil chod důležitých oddělení v nemocnici. Jsme schopni pro pacienty zajistit intenzivní péči a ARO v rámci vlastních kapacit,“ řekl Jan Mlčák s tím, že větší personální nedostatky výrazně pocítí gynekologické oddělení. Mluvit o tom, jak se zabezpečí provoz intenzivní péče, až exodus lékařů nastane, tedy zhruba za dva měsíce, je podle něho předčasné.

Mezi lékaři na odchodu jsou jak členové odborů, tak i ti, kteří v odborech nejsou. Naopak někteří členové odborů výpověď nepodali. Plnou podporu mají signatáři výzvy Děkujeme, odcházíme ze strany oblastního sdružení České lékařské komory.

„Jako Lékařská komora kolegy v protestu podporujeme a upozorňujeme na oprávněnost jejich iniciativy,“ informoval hematolog předseda místní lékařské komory Hynek Poul.

Hrozí kolabs lůžkové péče

Sám výpověď nepodal. „Pracuji na oddělení hematologie a transfúzilogogie, která má velkou spádovou oblast a je centrem hematologických nemocnění. Kdyby kdokoliv z nás podal výpověď, tak by ohrozil tuto péči celokrajsky. Pojišťovna by pak oddělení mohla zrušit a za neutěšené ekonomické situace by se pak těžko obnovovalo,“ vysvětlil Poul.

Podpora Lékařské komory se však nenese pouze v symbolické rovině. „Jsme stále ve styku s představiteli Lékařského odborového klubu. Z devadesáti procent známe odcházející lékaře osobně a sledujeme, jak se situace vyvíjí. Sami se snažíme aktivně apelovat na politiky. Minulý týden jsme oslovili všechny politické reprezentace zastupující Vysočinu na různých úrovních a upozornili je na to, že pokud se naplní načrtnutý scénář, úplně zkolabuje lůžková péče v kraji. Žádný obor nemůže fungovat sám o sobě,“ dodal Poul.