Snížením rizik nehod na přejezdech se dlouho zabývá i Jindřich Šachl, vedoucí Ústavu soudního znalectví v dopravě Fakulty dopravní ČVUT v Praze.
„Naprostá většina střetů silničních vozidel s vlakem má původ v pochybení řidičů,“ říká Jindřich Šachl. „Většina nehod je důsledkem toho, že někdo v daném okamžiku něco důležitého přehlédl nebo opomněl.“

Proč jsou železniční přejezdy nebezpečné, když jsou přece avizovány třemi návěstními deskami a výstražným křížem? „To sice ano, ale jsou to jen dopravní značky, tedy nic neobvyklého v silničním provozu. A kolik dopravních značek už každý z nás přehlédl?“ ptá se Jindřich Šachl.
„Řada přejezdů přitom ale nemá žádné návěstní desky, hlavně na účelových komunikacích a v obcích.“

Často na přejezdu utrpí nehodu ti, co tudy denně jezdí. „Místní člověk jede klidně, nepozorně, právě proto, že to tam dobře zná. Na přejezd zapomněl, stejně jako nemyslíme na to, že denně jedeme okolo pomníku nebo neregistrujeme, zda jsme zamkli byt a vypnuli vařič.“

Některé přejezdy jsou ukryté. Řidič hledí hlavně na cestu, ale na vozovce vidí do poslední chvíle jen dvě nenápadné čárky napříč.
„Teprve při dvojím zhoupnutí vozidla si uvědomuje, že to byly kolejnice. Občas to končí tragicky,“ říká Jindřich Šachl .

„Ruku na srdce – jsme za volantem nepřetržitě plně soustředěni na řízení vozidla? To bychom nesměli hovořit se spolucestujícími, ale ani pomyslit na nic jiného než na řízení. To dokáže jedině člověk sedící za volantem poprvé v životě.“

Přejezd má podle Jindřicha Šachla oproti křižovatkám nevýhodu. „Plocha křižovatek bývá rozlehlá i do stran. Železniční přejezd takto nápadný není – jen dvě zmíněné čárky přes vozovku a předcházející dopravní značky, které ale nejsou všude.“

Na přejezdech orientovaných ve směru východ – západ dochází ke stavu, kdy pohled na výstražná světla je současně pohledem přímo proti slunci.
„I kvůli tomu se staly tragické dopravní nehody.“

Jindřich Šachl upozorňuje na jednoduchou a mimořádně levnou úpravu, jež se osvědčuje v Německu, Rakousku, Itálii i Maďarsku, jak přitáhnout řidičovu pozornost a připravit ho na přejezd.

„Musí to být něco, co je méně běžné, než jsou svislé dopravní značky. A mělo by to být na vozovce, kam řidič hledí nejvíce. Nabízí se příčná čára souvislá v provedení jako optická psychologická brzda,“ radí Jindřich Šachl.

„Uvažme, zda lidé, kteří přehlédli značky před přejezdem, zasluhovali trest smrti? Nepřehlédli jsme my v životě už řadu značek, a měli jsme jen větší štěstí, že avizovaná situace byla nápadná jinak a více, než je většina přejezdů? Vyberme nejnehodovější železniční přejezdy a alespoň je zkusme vybavit příčnými čarami po vzoru ze zahraničí. Vždyť to bude stát jen trochu bílé barvy.“

Podle Jindřicha Šachla se nehody stále svalují na agresivitu řidičů a konstatuje se, že na zřizování závor nejsou peníze. „Nerealizují se však jednoduchá opatření osvědčená v cizině, která nejsou lukrativní,“ dodává soudní znalec Jindřich Šachl.