Budou se snažit vybrat co nejvíce peněz pro Tříkrálovou sbírku, kterou pořádá Charita České republiky. „Koledníci do ulic vyrazí v pátek a v sobotu. Koledovat budou například v Pelhřimově, Dušejově, Horní Cerekvi, Častrově, Zachotíně či Žirově,“ uvedla ředitelka oblastní charity Barbara Litomiská. Ta dodala, že například v Kojčicích koledníci v přestrojení za tři mudrce z východu chodili již v neděli.

„Posláním Tříkrálové sbírky je především nesení radostné zvěsti o narození Pána Ježíše. Naši koledníci navštěvují domácnosti, aby světlo Boží lásky šířili do rodin, vztahů i duší všech lidí. Chceme oslovit širokou veřejnost a tím šířit sociální cítění a pochopení pro všechny sociálně znevýhodněné lidi u nás doma i v zahraničí,“ řekl ředitel charity České republiky Oldřich Haičman.

Kolednickou skupinku tvoří zpravidla koledníci v dětském věku, kteří jsou převlečení za Kašpara, Melichara a Baltazara. Tři králové mají úředně zapečetěnou kasičku s logem Charity České republiky, vedoucí má u sebe průkazku koledníka. „Pokud bude mít kdokoliv z veřejnosti zájem o zapojení se do koledování, může se ohlásit u nás na pelhřimovské charitě. Skupinky budou do ulic vyrážet v sobotu po osmé hodině ranní od fary,“ upřesnila čas odchodu koledníků ředitelka oblastní charity.

Korunky pomohou

Novodobí Tři králové se snaží nasbírat co nejvíce peněz. Až skupinky koledníků ukončí své putování, odevzdají pokladny. Ty se rozpečetí na pelhřimovském Městském úřadu.

„Peníze využijeme na zkvalitnění služeb charity. Nakoupíme za ně kompenzační pomůcky, mobilní zvedák, část financí poputuje na zvýšení kvality a bezpečnosti poskytovaných služeb, část na přímou pomoc sociálně slabším,“ přiblížila Barbara Litomiská. Loni oblastní charita vybrala více než 395 tisíc korun. Letos by výtěžek mohl být srovnatelný, ne-li vyšší.

Celonárodní akce se letos koná již po jedenácté. „Tříkrálová sbírka není jen o penězích. Na venkově je to určitý způsob komunikace. V mnoha obcích a domácnostech se hlavně starší lidé těší, až se u nich koledníci zastaví,“ dodala ředitelka.