Představitelé kraje se tak s nemocnicí dohodli ve středu 22. prosince. O hodinu překročí původní návrh kraje, který počítal se časovou redukcí až na osmou večerní.


„Chtěli jsme chod systému zabezpečit dopředu, ještě před schválením kraje. To, že naše pohotovost bude fungovat o hodinu déle než ostatní krajské Lékařské služby první pomoci (LSPP) si neodporuje,“ vysvětlil ředitel nemocnice Jan Mlčák.


O víkendech a svátcích už se Pelhřimovští drží krajského scénáře, kdy pohotovost bude fungovat dvanáct hodin denně od osmé ranní. Krajské statistiky sledující frekvenci ošetřených pacientů vykazují v pozdních večerních hodinách menší potřebu pomoci od LSPP.


„Kraj Vysočina jako zřizovatel nemocnic sleduje dlouhodobě zájem klientů o LSPP tak, aby přizpůsobil provoz této služby skutečným potřebám veřejnosti. Ze sledování prováděných v minulém a následně v letošním roce vyplývá, že zájem o ošetření LSPP je nejfrekventovanější mezi osmou hodinou ranní a osmou večerní,“ uvedla mluvčí kraje Vysočina Jitka Svatošová.


Pro první pomoc v nouzi i na chirurgii


O víkendu je během těchto dvanácti hodin služby ošetřeno až osmadevadesát procent pacientů, ať už dětí nebo dospělých.


V pracovní dny ve sledovaném intervalu od pěti hodin odpoledne do osmi do večera vyhledá ošetření šestaosmdesát procent pacientů. To potvrdil i lékař sloužící na pelhřimovské pohotovosti, Petr Vinklář z Humpolce.

„Když jsem sloužil ještě na pohotovosti v Humpolci, její vytíženost byla v podstatě stejná jako nyní v Pelhřimově. Dle zkušeností ze své praxe bych se stanoviskem kraje souhlasil. Návštěvnost podle mého omezil regulační poplatek a také to, že lidé ze vzdálenějších míst si, pokud to není akutní, návštěvu pohotovosti rozmyslí a nechají to na druhý den. Případně využijí rychlé záchranné služby,“ uvedl Vinklář.


Podle Mlčáka může LSPP v nutných případech suplovat i chirurgická nebo interní ambulance. „Vždy je však lépe, když se tyto případy řeší v pracovní době, kdy je nemocnice nastavená na plný výkon,“ dodal ředitel.


Dvacet milionů ročně


V roce 2009 bylo ošetřeno v rámci služby LSPP na Vysočině celkem 36 053 osob.

Kraj Vysočina uvolnil ze svého rozpočtu na zajištění služby LSPP v roce 2009 částku 21, 4 milionu korun. Letos to pak bylo dvacet milionů.