Nechyběla Štědrá večeře, půlnoční mše svatá nebo živý betlém. Zájemci si také mohli poslechnout recitaci básní bratra Šavla nebo si vyrazit na procházku želivskou zimní krajinou.

Nevšedním zážitkem také byla noční prohlídka kláštera při svitu svíček a za doprovodu pátera Tadeáše.